شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکیه آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکیه

فوق لیسانس و دکتری

امتحان ورود به مرحله فوق لیسانس (LES) توسط مرکز انتخاب و جایگزینی دانشجویان (ÖSYM) ودر ماههای مه و د سامبر برگزار می شود .
امتحان فوق لیسانس در دو بخش رقمی و برخی استعدادها و توانائیهای فکری داوطلب را می سنجد .
نتایج امتحان LES تا دو سال بعد از تاریخ امتحان مرعیت دارد .
امتحان ورودی فوق لیسانس LES در مراکز ریاست دانشگاههائی که در دفترچه راهنما ثبت شده است ،برگزار می شود.
در امتحان LES سئوالات چند گزینه ای بصورت مجموعه ای از تستها ارائه شده و نتایج توسط رایانه های مرکز انتخاب و جایگزینی دانشجویان ÖSYM مشخص میگردد.
نتایج این اامتحان به آدرس داوطلب ارسال می گردد.

شرایط مراجعه برای شرکت در امتحان

داوطلبینی که می خواهند در امتحان فوق لیسانس LESشرکت کنند ،باید حائز شرائط ذیل باشند (اخرین شرایط در دفترچه راهنمای هر دوره چاپ می گردد.
a-دانشجویانی که یکسال بعد از تاریخ امتحان LES فارغ التحصیل خواهند شد.
b-داوطلبینی که مرحله لیسانس را پشت سر گذاشته اند.
c-دانشجویانی که آموزش در سطح فوق لیسانس را ادامه می دهند .
d-داوطلبینی که دارای مدرک فوق لیسانس هستند .
e-داوطلبین مرحله دکتری.
f- داوطلبین دارای مدرک دکتری.

آزمون تخصص پزشکی

این آزمون هر ساله در دو نوبت در ماههای آوریل وسپتامبر در شهر آنکارا برگزار میشود واز دو قسمت آزمون زبان خارجی وآزمون علمی تشکیل شده است . هدف از آزمون زبان خارجی انتخاب داوطلبین واجد شرایط برای شرکت در ازمون علمی است . در آزمون زبان خارجی دانشجو می با یست از ۱۰۰ امتیاز حدا قل ۶۰ امتیاز کسب کند و گر نه حق ورود به ازمون علمی را نخواهد داشت.آزمون در تاریخی که از سوی شورای آموزش عالی کشور ترکیه از طریق دفترچه راهنمای آزمون tus مشخص میشود ساعت ۹/۳۰ صبح برگزارخواهد شد ونتیجه آزمون فردای آنروز ساعت ۱۱ صبح بصورت لیستی در محل برگزاری امتحان دردسترس داوطلبین قرار می گیرد . دانشجویانی که حد نصاب قبوتی راکسب کرده اند وارد ازمون علمی خواهند شد که همان روز راس سا عت ۱۳/۳۰ برگزار خواهد شد .

آزمون زبان خارجی

آزمون زبان خارجی به دو گروه تقسیم می شود
گروه اول. انگلیسی .فرانسه. آلمانی
گروه دوم.اسپانیولی.ایتالیایی.روسی
آزمون گروه اول بصورت تستی وگروه دوم بصورت تشریحی برگزار می شود و داوطلب میتوا ند یکی از ۶ زبان خارجی را جهت آزمون انتخاب کند. درآزمون گروه اول متن ها یی به یکی از زبانهای انگلیسی فرانسه یا آلمانی / بسته به ترجیح دانشجو/ تنظیم شده است که پرسشهایی در قالب در مطلب بصورت تستی وبه زبان ترکی ارایه شده اند .در آزمون گروه دوم متنی متشکل از حدود۲۰۰ کلمه به یکی از زبانهای اسپانیولی ایتالیایی یا روسی ارائه میشود که داوطلب باید آنرا به زبان ترکی ترجمه کند .
نکته.
قبولی این مرحله تا دو سال اءتبار دارد .چنانکه دانشجویی دراین امتحان حد نصاب قبولی را کسب کند جهت ورود به آزمون علمی تا دوسال از شرکت در آزمون زبان معاف می باشد .

آزمون علمی

هدف از آزمون علمی انتخاب دانشجویان واجد شرایط جهت ورود به دوره دستیاری در تخصص های مختلف پزشکی میباشد وبصورت تستی برگزار می شود .
این آزمون حاوی ۳ گروه سوال می باشد .
۱٫ تستهای ءلوم پایه پزشکی نوع اول TTBT. 1
۲٫ تستهای ءلوم پایه پزشکی نوع دوم TTBT. 2
۳٫ تستهای کلینیک KTBT
دانشجویان فارغ ا لتحصیل از دانشکده پزشکی به سوا لات TTBT .1 KTBT جواب خوا هند داد و دانشجویان فارغ ا لتحصیل از دیگر دانشکده ها سوا لات TTBT .1 TTBT.2 را جواب خواهند دا د .
TTBT .1
بیوشیمی ۲۰%
میکروبیولوژی ۲۰%
پاتولوژی ۲۰%
فارماکولوژی ۲۰%
آناتومی ۱۰%
فیزیولوژی ۶%
جنین شناسی و بافت شناسی ۴%
TTBT.2
بیوشیمی ۴۵%
میکروبیولوژی ۴۵%
فیزیولوژی ۵%
جنین شناسی وبافت شناسی ۵%
KTBT
داخلی ۳۰%
کودکان ۳۰%
جراحی ۲۵%
زنان و مامایی ۱۵%
شرایط امتحانات برای دانشجویان خارجی در مقطع لیسانس
شرایط و تعهدات اولیه

برای شروع به تحصیل دانشجویان خارجی در ترکیه امتحان ویژه ای تحت عنوان YÖS برگزار می گردد که این امتحان هر ساله توسط مرکز ÖSYM در تاریخهای معینی برگزار می شود.
شرایط و مقررات برای شرکت کنندگان خارجی هر ساله توسط ÖSYM در دفترچه ویژه ای به چاپ می رسد. که در این جا بخشی آنها آورده شده است. لازم به ذکر است که حق ثبت نام برای پذیرفته شدگان تنها برای آن سال می باشد و این حق برای سالهای بعدی محفوظ نمی باشد.
هرگونه مکاتبه مابین ÖSYM و شرکت کنندگان به زبان ترکی با خط لاتین ویا انگلیسی می باشد.
در اثنای مکاتبه هرگونه تاخیر ناشی از سیستم پستی ویا مفقود شدن آنها، ÖSYM مسولیت ندارد. کسانی که برگه های ورود به امتحان یا نتایج امتحان را مفقود نموده اند می توانند به ÖSYM مراجعه نمایند.
اصلاح و تغییر در مدارک و فرمهای ارسالی امکان پذیر نمی باشد و اگر مدارک به دفعات ارسال شود آخرین مدرک ارسالی مبنا قرار خواهد گرفت.
ÖSYM با مسایلی از قبیل خوابگاه، بورس و اقامت دانشجویان ارتباطی ندارد.

نحوه ثبت نام:

۲- قطعه عکس از روبرو و واضح و بدون عینک رنگی
شماره پاسپورت
واریز مبلغ ۵۰ دلار به حساب ÖSYM
زمان ثبت نام از اوایل ژانویه شروع می شود و امتحان نیز معمولا در روز یکشنبه در ماه آوریل ( فروردین اردیبهشت) برگزار می گردد.
امتحان در دو بخش برگزار می شود بخش اول که سعی می شود دانش و تواناییهای دانشجویان بررسی شود تکیه کمی بر زبان داشته و سعی می شود با توضیحات به زبانهای ترکی و انگلیسی مشکل زبان برطرف شود اخذ حداقل ۴۰ نمره از ۱۰۰ برای قبولی الزامی است. بخش دوم شامل دانش زبان ترکی است که هیچ تاثیری بر نتیجه امتحان نداشته و میزان آشنایی داوطلبین به این زبان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر پذیرفته شدگان در دانشگاههایی که به زبان ترکی تدریس می شوند این نمرات پس از ثبت نام برای دوزه زبان ترکی موثر می باشد .
امتحان به صورت تستی و ۵ گزینه ای می باشد. به ازای هر ۴ پاسخ اشتباه یک پاسخ صحیح حذف می شود.
هر ساله سهمیه دانشجویان خارجی برای دانشگاههای ترکیه مشخص می شود و این سهمیه نمی تواند بیش از ۱۰% دانشجویان آن دانشگاه باشد.

دیدگاه ها بسته شده اند.