شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

آکادمی پزشکی  مسکو  سچینوا آکادمی پزشکی مسکو سچینوا

                               http://www.mma.ru

 

Moscow I.M.Sechenov Medical Institute

شامل ۱۱ دانشکده و ۱۱۵ گروه دانشگاهی .تحقیقات علمی و مراکز بالینی و ۱۸ درمانگاه و کتابخانه می باشد.مساحت کل آموزشی و محل های آزمایشگاهی بیش از ۲۰۰۰۰۰ متر مربع و ۲۵ متر مربع می باشد.دوره پزشکی ۶ سال ودوره تخصص ۲ تا ۵ سال می باشد.دانشجویان می توانند با هزینه ۳۰ دلار  از خوابگاه دانشگاه استفاده کنند.در این دانشگاه رشته داروسازی بصورت مشروط می باشد.

Master of Public Health

following areas of public healt

public health policy and economics

sociology and psychology of health

federal administration of health care

Master of Health AdministrationMBA

Legal basics of healthcare institution management

Financial management in healthcare

Human resources

Marketing of medical services

Business planning

Psychological training

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

سیاست های بهداشت عمومی و اقتصاد
جامعه شناسی و روانشناسی از سلامت
دولت فدرال از مراقبت های بهداشتی.

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان (MBA)

اصول حقوقی بهداشت و درمان مدیریت موسسه
مدیریت مالی در بهداشت و درمان
منابع انسانی
بازاریابی خدمات پزشکی
برنامه ریزی کسب و کار
آموزش روانی.

 

basic medical training (eneral medicine) – ۶ years

basic dental training – ۵ years

 pharmacy – ۵ year

آموزش های پایه پزشکی (پزشکی عمومی) – ۶ سال
آموزش های پایه دندانپزشکی – ۵ سال
داروسازی – ۵ سال

 

پاسخی بگذارید