شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه اس.آر.ام-SRM دانشگاه اس.آر.ام-SRM

 

SRM

رشته های دانشگاه” اس ، آر، ام “
دانشگاه “” اس ، آر، ام ” دارای دانشکده های مهندسی، پزشکی ، علوم پایه و انسانی می باشد .
سایت دانشگاه
دانشکده مدیریت
MBA Program
Marketing , Finance ,HRM Systems , Operations
Ph.D Program
School of Languages
Department of English
Department of Foreign Languages
School of Electrical and Electronics
Department of Electronics & Communication Engineering
Department of Telecommunication Engineering
Department of Electrical and Electronics Engineering
Department of Electronics & Instrumentation Engineering
Department of Instrumentation & Control Engineering
School of Mechanical Engineering
Department of Mechanical Engineering
Department of Automobile Engineering
Department of Aerospace Engineering
Department of Mechatronics
School of Civil Engineering
Department of Civil Engineering
School of Bio – Engineering
Department of Biotechnology
Department of Biomedical Engineering
Department of Bioprocess Engineering
Department of Bioinformatics
Department of Genetic Engineering
Department of Food Process Engineering
School of Chemical and Material Technology
Department of Chemical Engineering
Department of Nanotechnology
Department of Nuclear Engineering
School of Architecture and Interior Design
Department of Architecture and Interior Design
School of Basic Sciences
Department of Mathematics
Department of Physics
Department of Chemistry
School of Basic Sciences
Department of Mathematics
School of Biosciences
Department of Biotechnology
School of Computer Science and Applications
Department of Computer Science
Department of Computer Applications
School of Fine Art
Department of Visual Communication
School of Commerce and Economics
Institute of Hotel and Catering Management

پاسخی بگذارید