شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

تأثیر مثبت استرس تأثیر مثبت استرس

استرس می تواند اعتماد به نفس شخص را افزایش بدهد

 

تا کنون فرض می شد که استرس باعث کاهش عزت نفس انسان می شود. اما پژوهش های اخیر نشان داد که استرس می تواند تأثیر مثبت نیز داشته باشد و اعتماد به نفس شخص را افزایش بدهد. اگر شخص به دیدن دنیای اطراف در رنگ های خاکستری کشش دارد و آن را مانند محیط خصومت آمیز تلقی می کند استرس باعث تعمیق این وضعیت می شود. اما استرس بر افرادی که مثبت فکر می کنند تأثیر کاملا متفاوتی دارد: آنها فعال تر می شوند و اطمینان آنها به قدرت و توانایی اشان افزایش می یابد. متخصصان اعلام می دارند که بر اساس اینگونه مطالعات استرس شخص دیگر پیامد شکست نیست، بلکه دلیل بروز آنهاست. بدین ترتیب پزشکان می توانند روش های کاراتری برای مبارزه با استرس طراحی کنند.

دیدگاه ها بسته شده اند.