شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشکده روان شناسی دانشکده روان شناسی

دانشکده روانشناسی
clinical psychology
دانشکده دولتی مسکو

دانشکده روانشناسی در سال ۱۹۶۶ تأسیس شده است. در حال حاضر دانشکده به صورت مرکز اساسی آماده سازی متخصصین ماهر در تمام جهات علم روانشناسی در آمده است.
در دانشکده، مطالعات نظری و عملی در جهات اساسی زیر صورت می گیرد:
ساخت و تکامل شخصیت انسانی، شکل گیری فعالیت و روحیه کودک، قانونمندی همکاری جامعه و فرد، اختلال و اصلاح روحیه و کار.
کارهایی در زمینه مطالعه بعضی عملهای روحی مانند درک، حافظه، اداره و عواطف جامعه عمل می پوشد. مطالعات قانونمندی های همکاری انسان و ماشین حساب الکترونیک بشدت توسعه می یابد. کارهای دانشمندان دانشکده روانشناسی دانشگاه دولتی مسکو در زمینه مطالعات حیوانات از لحاظ روانشناسی (جانور شناسی روانی) و همچنین مکانیزم سلول عصبی جریانات روحی (فیزیولوژی روانی) چه در روسیه و چه خارج از مرزهای این کشور شهرت فراوانی دارد.
در ترکیب دانشکده، هشت کرسی موجود است: روانشناسی عمومی، روانشناسی کار، روانشناسی مهندسی، روانشناسی اجتماعی، فیزیولوژی روانی، روانشناسی سلول عصبی و غیر طبیعی، روانشناسی سنی، روانشناسی تربیتی و روان شناسی پداگوژی، پداگوژی و روان شناسی و روش آموزش در آموزشگاه عالی. آزمایشگاه هایی در زمینه های روانشناسی تجربی و آزمایشی، روانشناسی درک، روانشناسی معاشرت نیز در این دانشکده وجود دارد. گروه روانشناسی جانوری وابسته به کرسی روانشناسی عمومی هم از بخش های دیگر دانشکده فوق است..
درسهای آموزش عمومی شامل ۴ بخش است:‌ علوم بیولوژی، ریاضی، پداگوژی و زبانهای خارجی (انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی)
آموزش روانشناسی شامل دوره های زیر است:
روانشناسی عمومی، تاریخ روانشناسی، روانشناسی آزمایشی، یک سلسله سخنرانیها راجع به روشهای روانشناسی.
دانشجویان در جریان کارآموزی عمومی در رشته روانشناسی، تجربه جدی در انجام کارهای آزمایشی را بدست می آورند. در این هنگام آنها تکالیفی را مانند «نظارت و صحبت در روان شناسی»، «آزمایش»، «تشخیص بیماری روحی» و «اندازه گیری در روانشناسی» را به مورد اجرا می گذارند..
در دوره درسهایی تخصصی، دانشجویان با رشته برگزیده روانشناسی بیشتر آشنا می شوند و همچنین شیوه های مطالعات و کار عملی روانشناسی را فرا می گیرند.
پذیرفتن داوطلبان ورود به شعبه روزانه در آزمون ورودی جداگانه برای هرکدام از تخصصهای زیر صورت می گیرد:
روانشناسی عمومی، فیزیولوژی روحی، روانشناسی بالینی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی رشد، روانشناسی پداگوژی، در دانشنامه علاوه بر شغل عمومی تخصص نیز ذکر می شود.
تمام فارغ التحصیلان دانشکده، گذشته از این تخصص «معلمی روانشناسی» را کسب می کنند یعنی حق تدریس در دانشگاه ها، آموزشگاه های عالی دیگر هنرستان حرفه ای پزشکی و معلمی را دارند.در دانشکده شعبه شبانه هم دایر است. مدت تحصیل در شعبه روزانه ۵ سال و شعبه شبانه ۶ سال است.

پاسخی بگذارید