شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه ایالتی نووسیبیرسک دانشگاه ایالتی نووسیبیرسک

studentvisa-ir-nsu-icon

دانشگاه ایالتی نووسیبیرسک

دانشگاه ایالتی نووسیبیرسک به شما در این امر کمک خواهد کرد.

studentvisa-ir-ir

چهره NSU 

دانشگاه باز – NSU

۸۲۶ دانشجویان بین المللی از ۳۷ کشور

۴۳ استاد بین المللی دانشگاه از ۱۲ کشور

۱۵ انگلیسی-تدریس برنامه

۲۸ فرصت کارآموزی علمی برای دانشجویان بین المللی

۲۹ برنامه  مشترک بین المللی

 

دانشگاه نووسیبیرسک ملی تحقیقات دولت – NSU

مناطق اصلی پژوهش

دیدگاه ها بسته شده اند.