شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان   Jiangsu دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان Jiangsu

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان Jiangsu (شهر نانجینگ)، گروه ممتاز

۵۸- Nanjing University
۵۹- Southeast University
۶۰- Nanjing University of Acronautics & Astronautics, Nanjing Aeronautics and Astronautics University
۶۱- China University of Mining & Technology , China University of Mining and Technology
۶۲- Nanjing Agricultural University , Nanjing Agricultural University
۶۳- Nanjing University of Science & Technology , Nanjing University of Science and Technology
۶۴- Nanjing Normal University , Nanjing Normal University
۶۵- Yangzhou University , Yangzhou University
۶۶- Hohai University, Hohai University
۶۷- Nanjing Forestry University , Nanjing Forestry University
۶۸- University of Science & Technology of China

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه های استان Jiangsu (شهر نانجینگ ) ، گروه خوب

۲۸- Nanjing Arts Institute
۲۹- Siuthern Yangtze University
۳۰- Nantong University
۳۱- Yancheng Institute of Technology
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه های استان Jiangsu (شهر نانجینگ )، گروه سه، فقط تا سطح کارشناسی

۲۰٫ Jiangsu Polytechnic University

۲۱٫ Suzhou University of Science & Technology
۲۲٫ Yancheng Teachers University
۲۳٫ Changzhou institute of Technology
۲۴٫ Huaiyin Teachers University

Universities and colleges in Nanjing
Universities in Jiangsu
China Culture Information Net

پاسخی بگذارید