شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

دیدار رایزن علمی ایران در هند از دانشگاه… دیدار رایزن علمی ایران در هند از دانشگاه…

 

دکتر علی اعظم خسروی رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشور هند و شبه قاره در تاریخ ۱۱ و ۱۲ تیر ماه سال جاری از دانشگاه ارومیه بازدید و در جلسات مشترک با ریاست محترم دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی فارغ التحصیل از کشور هند شرکت نمودند. از موارد مهم مطروحه می توان به بررسی نحوه ایجاد روابط با دانشگاههای برتر آن کشور، استفاده از انتقال فناوری، توانایی شرکتهای دانش بنیان، برگزاری کارگاههای تخصصی کوتاه مدت و بازدید اعضای هیات علمی از تواناییهای علمی دانشگاهی هند اشاره نمود. ضمنا ایشان از پژوهشکده زیست فناوری، موزه تاریخ طبیعی دانشگاه، پردیس دانشگاهی شهر و پردیس دانشگاهی نازلو و مزار شهدا بازدید نمودند.

دیدگاه ها بسته شده اند.