شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

رتبه بندی دانشگاههای استرالیا بر اساس      QS 2015-2016 رتبه بندی دانشگاههای استرالیا بر اساس QS 2015-2016

رتبه بندی دانشگاههای استرالیا بر اساس      QS 2015-2016
دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملی استرالیا ۱ ۱۹
دانشگاه ملبورن ۲ ۴۲
دانشگاه سیدنی ۳ ۴۵
دانشگاه نیوسوث ویلز ۴ ۴۶
دانشگاه کویینزلند ۵ ۴۶
دانشگاه موناش ۶ ۶۷
دانشگاه وسترن استرالیا ۷ ۹۸
دانشگاه ادلاید ۸ ۱۱۳
دانشگاه تکنولوژی سیدنی ۹ ۲۱۸
دانشگاه مک کواری ۱۰ ۲۲۹
دانشگاه ولونگونگ ۱۱ ۲۴۳
دانشگاه نیوکستل  ۱۲ ۲۵۶
دانشگاه تکنولوژی کوینزلند ۱۳ ۲۶۳
دانشگاه آر.ام.آی.تی ۱۴ ۲۷۳
دانشگاه کرتین ۱۵ ۲۸۴
دانشگاه سات استرالیا  ۱۶ ۲۸۸
دانشگاه دیکین  ۱۷ ۳۲۴
دانشگاه گرفیث ۱۸ ۳۲۹
دانشگاه تاسمانیا  ۱۹ ۳۷۹
دانشگاه جیمز کوک ۲۰ ۳۸۷
دانشگاه لاتروب  ۲۱ ۳۹۴
دانشگاه  باند =۲۲ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه فلیندرز =۲۲ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن =۲۲ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه چارلز داروین  =۲۵ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه مرداک =۲۵ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه کنبرا  =۲۵ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه ویکتوریا  ۲۸ ۶۰۱-۶۵۰
دانشگاه نیو انگلند =۲۹ ۶۵۱-۷۰۰
دانشگاه وسترن سیدنی =۲۹ ۶۵۱-۷۰۰
دانشگاه چارلز استرت =۳۱ +۷۰۱
دانشگاه ادیث کاوان  =۳۱ +۷۰۱
دانشگاه  سادرن کویینزلند =۳۱ +۷۰۱

 

رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی تایمز ۲۰۱۶-۲۰۱۵
دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملبورن ۱ ۳۳
دانشگاه ملی استرالیا ۲ ۵۲
دانشگاه سیدنی ۳ =۵۶
دانشگاه کویینزلند ۴ =۶۰
دانشگاه موناش ۵ ۷۳
دانشگاه نیوسوث ویلز ۶ =۸۲
دانشگاه وسترن استرالیا ۷ ۱۰۹
دانشگاه ادلاید ۸ =۱۴۹
دانشگاه تکنولوژی سیدنی ۹ ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه چارلز داروین  =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه فلیندرز =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه گرفیث =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه جیمز کوک =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه نیوکستل =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تکنولوزی کویینزلند =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تاسمانیا  =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه ولونگونگ =۱۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه دیکین  =۱۸ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه مک کواری =۱۸ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه لاتروب  =۲۰ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه سات استرالیا  =۲۰ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تکنولوژی سوینبرن =۲۰ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه کرتین =۲۳ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه مرداک =۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه آر.ام.آی.تی =۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه سادرن کراس  =۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه وسترن سیدنی =۲۳ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه کنبرا  =۲۸ ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه مرکزی کویینزلند =۲۸ ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه ادیث کاوان  =۲۸ ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه  سادرن کویینزلند ۳۱ ۶۰۱-۸۰۰

 

رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی  شانگهای چین ۲۰۱۵-۲۰۱۶
 
  دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی  
  دانشگاه ملبورن ۱ ۴۴  
  دانشگاه ملی استرالیا =۷۷  
  دانشگاه کویینزلند =۷۷  
  دانشگاه وسترن استرالیا ۴ ۸۷  
  دانشگاه موناش ۱۰۱-۱۵۰  
  دانشگاه نیوساث ولز ۱۰۱-۱۵۰  
  دانشگاه سیدنی ۱۰۱-۱۵۰  
  دانشگاه ادلاید ۸ ۱۵۱-۲۰۰  
  دانشگاه کرتین ۲۰۱-۳۰۰  
  دانشگاه مک کواری ۲۰۱-۳۰۰  
  دانشگاه ولونگونگ ۲۰۱-۳۰۰  
  دانشگاه دیکین  =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه فلیندرز =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه گرفیث =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه جیمز کوک =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه تکنولوژی سوینبرن =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه نیوکستل =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه تاسمانیا  =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰
  دانشگاه تکنولوژی سیدنی =۱۲ ۳۰۱-۴۰۰  
  دانشگاه تکنولوژی کوینزلند ۲۰ ۴۰۱-۵۰۰  

 

دیدگاه ها بسته شده اند.