شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

قابل توجه دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید. قابل توجه دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید.

◊◊◊ به اطلاع دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید از نظر وزارت متبوع میرساند بر اساس آخرین مصوبات شورایعالی مدارک ایشان با شرایط ذیل قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود. لذا متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند می توانند با مراجعه به سامانه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک موثر ذیل در قسمت مربوطه اقدام نمایند:

۱- دارا بودن مدرک بالاتر از دانشگاههای مورد تایید وزارت متبوع

۲- شرکت و قبولی در آزمونهای معتبر بین الملل از نظر شورایعالی ارزشیابی در رشته های مذکور( در حال حاضر اسامی آزمونهای مورد تایید شورایعالی ارزشیابی در آئین نامه مربوطه موجود می باشد و اسامی سایر آزمونهای مورد تایید متعاقبا اعلام خواهد شد)

۳- ارزشیابی مدارک و دریافت مجوز کار از کشورهایی که دارای دانشگاه مورد تایید از نظر وزارت متبوع می باشند.

?لازم به ذکر است پس از ارائه مدارک و مستندات، پرونده در کمیسیون ارزشیابی مدارک مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.