شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

لیست دانشگاههای برتر چین لیست دانشگاههای برتر چین

لیست دانشگاههای برتر چین

دانشگاههای برتر چین در شهر پکن
دانشگاه زبان خارجه پکن
– Beijing Foreign Studies University
دانشگاه حمل و نقل پکن
Beijing Jiaotong University
دانشگاه زبان و فرهنگ پکن
Beijing Language and Culture University
دانشگاه عمومی پکن
Beijing Normal University
دانشگاه صنعت شیمی پکن
Beijing University of Chemical Technology
دانشگاه طب چینی پکن
Beijing University of Chinese Medicine
دانشگاه پست و ارتباطات پکن
Beijing University of Posts and Telecommunications
دانشگاه زمین شناسی چین – پکن
China University of Geosciences
دانشگاه زمین شناسی چین – او هان
China University of Geosciences
دانشگاه صنعت و معدن چین – پکن
China University of Mining & Technology
دانشگاه صنعت و معدن چین
China University of Mining and Technology
دانشگاه نفت – پکن
China University of Petroleum

دانشگاههای برتر چین در شهر شانگهای

دانشگاه شرق چین شانگهای
Donghua University
دانشگاه معمولی شرق چین
East China Normal University
دانشگاه علم و تکنولوژی شرق چین
East China University of Science and Technology
دانشگاه زبان خارجه شانگهای
Shanghai International Studies University
دانشگاه حمل و نقل شانگهای
Shanghai Jiaotong University
دانشگاه سرمایه گذاری و اقتصاد شانگهای
Shanghai University of Finance and Economics
دانشگاه تونگ جی
Tongji University

مکتب مرکزی هنر
Central Academy of Fine Arts
دانشگاه جنوب غرب
Central South University
دانشگاه مرکزی اقتصاد و سرمایه گذاری
Central University of Finance and Economics
دانشگاه چانگ ان
Chang’an University
دانشگاه کشاورزی چین
China Agriculture University
دانشگاه داروسازی چی
China Pharmaceutical University

دانشگاه نفت – شعبه شرق چین
China University of Petroleum
دانشگاه قانون و علوم سیاسی چین
China University of Political Science and Law
دانشگان چونگ چینگ
Chongqing Universtiy
دانشگاه ارتباطات
Communication University Of China
دانشگاه صنعت دالیان
Dalian University of Technology

دانشگاه فودان Fudan University
دانشگاه تکنولوژی هه فه ی
Hefei University of Technology
دانشگاه هو های
Hohai University
دانشگاه علم کشاورزی هوآ جونگ
Huazhong Agricultural University
دانشگاه عمومی هوآ جونگ
Huazhong Normal University
دانشگاه علم و تکنولوژی هوآ جونگ
Huazhong University of Science & Technology
دانشگاه هو نان
Hunan University
دانشگاه جی لین
Jilin University
دانشگاه لان جو
Lanzhou University
دانشگاه علم کشاورزی نان جینگ
Nanjing Agricultural University
دانشگاه نان جینگ
Nanjing University
دانشگاه نان کای
Nankai University
دانشگاه شمالی علم برق چین
North China Electric Power University
دانشگاه عمومی شمال شرق
Northeast Normal University
دانشگاه شمال شرق ه
ا Northeastern University
دانشگاه علم دریا چین
Ocean University of China
دانشگاه پکن
Peking University
دانشگاه مردمی پکن
Renmin University of China
دانشگاه عمومی شان شی
Shaanxi Normal University
دانشگاه شان دونگ
Shandong University

دانشگاه سی چوان
Sichuan University
دانشگاه تکنولوژی جنوب غرب چین
South China University of Technology
دانشگاه جنوب شرق
Southeast University
دانشگاه عمومی جنوب غرب چین
Southwest China Normal University
دانشگاه حمل و نقل جنوب غرب
Southwest Jiaotong University
دانشگاه سون یات سن
Sun Yat-sen University
دانشگاه تیان جین
Tianjin University

دانشگاه چینگ هوا Tsinghua University
دانشگاه علم الکتریکی و تکنولوژی چین
University of Electronic Science and Technology of China
دانشگاه تجارت جهانی و اقتصاد
University of International Business and Economics
دانشگاه علوم و تکنولوژی پکن
University of Science and Technology Beijing
دانشگاه هو هان
Wuhan University
دانشگاه تکنولوژی هو هان
Wuhan University of Technology
دانشگاه حمل و نقل شی آن
Xi’an Jiaotong University
دانشگاه شیامن
Xiamen University
دانشگاه شی دیان
Xidian University
دانشگاه جه جیانگ
Zhejiang University
دانشگاه قانون و اقتصاد جونگ نان
Zhongnan University of Economics and Law

دیدگاه ها بسته شده اند.