شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

مراکز پیش دانشگاهی مراکز پیش دانشگاهی

 

Foundation Programs 

Queensland

شماره مراکز دانشگاهی
۱ QUT Foundation Studies Program
۲ UQ Foundation Year

 

New South Wales

شماره مراکز دانشگاهی
۱ The University of Sydney Foundation Program
۲ University of Newcastle- English Language and Foundation Studies Centre
۳ UNSW University Foundation Studies Program

South Australia 

شماره مراکز دانشگاهی
۱ Eynesbury College Foundation Studies Program 

Tasmania

شماره مراکز دانشگاهی
۱ UTAS Foundation Studies Program 

Victoria

شماره مراکز دانشگاهی
۱ Monash University Foundation year
۲ RMIT Foundation Year
۳ Trinity College Foundation Studies

Western Australia 

 

شماره مراکز دانشگاهی
۱ Curtin University Foundation Studies

 

Australian Capital Territory 

 

شماره مراکز دانشگاهی
۱ ANU College- Foundation Studies Program
۲ CIT Foundation Studies

Australian Capital Territory

شماره مراکز دانشگاهی
۱ Charles Darwin University Fondation Studies Program

 

دیدگاه ها بسته شده اند.