شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

مطالب منتشر شده در دسته ی "نکات مقاله نویسی"

۱۰دستور نگارش مقاله

نکات مهم در نگارش مقاله     1-يك تفكر قديمي در معماري وجود دارد كه مي‌گويد شكل اشيا از عملكردشان پيروي مي‌‌كند. اين تفكر در نگارش هم وجود دارد. اولين عملكرد مقاله انتقال پيام به خواننده و متقاعد كردن وي به ارزشمند بودن تحقيق انجام شده است بنابراين بهتر است قبل از شروع ... ادامه مطلب