شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

مطالب منتشر شده در دسته ی "چگونگی تایید مدارک تحصیلی"

چگونگی تایید مدارک تحصیلی

دستور العمل اجرایی چگونگی تأیید اسناد و مدارک مصوب … اداره امور مترجمان رسمی قوه ی قضاییه «بخش تأیید اسناد و مدارک» بخش ۱ – «ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه» ۱-۱.شناسنامه : تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می شود؛ شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال ... ادامه مطلب