شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

فهرست مؤسسات آموزش عالی در چین-List of Regular Institutions of Higher Learning فهرست مؤسسات آموزش عالی در چین-List of Regular Institutions of Higher Learning

images (24)

List of Regular Institutions of Higher Learning

سایت وزارت علوم چین:
که لیست ارسالی در واقع دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم چین است  . در قسمت راست و بالای صفحه وبسایت مورد نظر در بخش دایرکتوری می توانید لیست دانشگاهها رو دانلود کنید
.

(As of 19 June 2009)
(۱,۹۸۳ institutions in total)
Serial No. Name of Institution Affiliation Location Level of Education

Beijing Municipality – ۸۱ institutions

۱ Peking University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۲ Renmin University of China (People’s University of China) Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۳ Tsinghua University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۴ Beijing Jiaotong University
(Northern Jiaotong University) Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۵ University of Science & Technology Beijing Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۶ China University of Petroleum, Beijing Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۷ Beijing University of Post and Telecommunications Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۸ North China Electric Power University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۹ Beijing University of Chemical Technology Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۰ China Agricultural University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۱ Beijing Forestry University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۲ Beijing University of Chinese Medicine Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۳ Beijing Normal University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۴ Beijing Foreign Studies University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۵ Beijing Language and Culture University Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۶ University of International Business and Economics Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۷ Central University of Finance and Economics Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۸ China University of Political Science and Law Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۱۹ Minzu University of China State Ethnic Affairs Commission Beijing Municipality Undergraduate
۲۰ Chinese People’s Public Security University Ministry of Public Security Beijing Municipality Undergraduate
۲۱ Peking Union Medical College Ministry of Health Beijing Municipality Undergraduate
۲۲ Beijing Sport University General Administration of Sport of China Beijing Municipality Undergraduate
۲۳ Beijing Institute of Technology Ministry of Industry and Information Technology Beijing Municipality Undergraduate
۲۴ Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) Ministry of Industry and Information Technology Beijing Municipality Undergraduate
۲۵ Beijing Information Science & Technology University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۲۶ Beijing Technology and Business University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۲۷ Beijing Union University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۲۸ Beijing University of Technology Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۲۹ North China University of Technology Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۳۰ Capital Medical University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۳۱ Capital Normal University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۳۲ Capital University of Economics and Business Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۳۳ Communication University of China Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۳۴ University of International Relations Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۳۵ China Central Academy of Fine Arts Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۳۶ The Central Academy of Drama Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۳۷ Central Conservatory of Music Ministry of Education Beijing Municipality Undergraduate
۳۸ Beijing Electronic Science and Technology Institute General Office of the CPC Central Committee Beijing Municipality Undergraduate
۳۹ China Foreign Affairs University Ministry of Foreign Affairs Beijing Municipality Undergraduate
۴۰ China Institute of Industrial Relations All China Federation of Trade Unions Beijing Municipality Undergraduate
۴۱ China Youth University for Political Sciences Central Committee of China Communist Youth League Beijing Municipality Undergraduate
۴۲ China Women’s University All China Women’s Federation Beijing Municipality Undergraduate
۴۳ Beijing University of Civil Engineering and Architecture Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۴۴ Beijing Institute of Fashion Technology Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۴۵ Beijing Institute of Graphic Communication Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۴۶ Beijing Institute of Petrochemical Technology Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۴۷ Shougang Institute of Technology Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۴۸ Beijing University of Agriculture Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۴۹ Capital Institute of Physical Education Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۰ Beijing International Studies University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۱ Beijing Wuzi University Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۲ Beijing Police Academy Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۳ China Conservatory Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۴ Beijing Dance Academy Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۵ The National Academy of Chinese Theatre Arts Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۶ Beijing Film Academy Beijing Municipality Beijing Municipality Undergraduate
۵۷ Beijing City University Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Undergraduate
۵۸ Beijing Youth Politics College Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۵۹ Beijing Polytechnic College Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۶۰ Beijing Science Technology and Management College Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۶۱ Beijing Vocational College of Electronic Science Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۶۲ Beijing Information Technology College Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۶۳ Beijing Institute of Business and Technology Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۶۴ Beijing Vocational College of Social Management Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۶۵ Beijing Geely University Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۶۶ Beijing Vocational College of Agriculture Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۶۷ University for Science & Technology Beijing Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۶۸ Peking University Founder Technology College Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۶۹ Beijing Modern Vocational and Technical College Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۷۰ Beijing Institute of Economic Management Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۷۱ Beijing Vocational College of Finance and Commerce Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۷۲ Beijing College of Politics and Law Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۷۳ Beijing Jiaotong Vocation Technical College Beijing Municipality  Polytechnic
۷۴ Beijing Yuan Ming Yuan University Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۷۵ Beijing Huijia University Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic
۷۶ Beijing Bailie University Beijing Municipal Commission of Education  Polytechnic
۷۷ Beijing Vocational Institute of Local Opera and Arts Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۷۸ Northern Beijing Vocational Education Institute Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۷۹ Beijing Vocational College of Labour and Social Security Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۸۰ Beijing College of Sports Beijing Municipality Beijing Municipality Polytechnic
۸۱ Beijing Professional Business Institute Beijing Municipal Commission of Education Beijing Municipality Polytechnic

Tianjin Municipality – ۴۵ institutions

۱ Nankai University Ministry of Education Tianjin Municipality Undergraduate
۲ Tianjin University Ministry of Education Tianjin Municipality Undergraduate
۳ Civil Aviation University of China Ministry of Communications Tianjin Municipality Undergraduate
۴ Tianjin Polytechnic University Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۵ Tianjin University of Science and Technology Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۶ Tianjin University of Technology
Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۷ Tianjin Medical University Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۸ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۹ Tianjin Normal University Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۰ Tianjin University of Finance and Economics Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۱ Tianjin University of Commerce Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۲ Tianjin Tianshi College Tianjin Municipal Commission of Education  Undergraduate
۱۳ Tianjin Institute of Urban Construction Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۴ Tianjin Agricultural University Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۵ Tianjin University of Technology and Education Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۶ Tianjin Foreign Studies University Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۷ Tianjin University of Sport Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۸ Tianjin Conservatory of Music Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۱۹ Tianjin Academy of Fine Arts Tianjin Municipality Tianjin Municipality Undergraduate
۲۰ Tianjin Medical College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۱ Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۲ Tianjin Modern Vocational and Technology College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۳ Tianjin Light Industry Vocational Technical College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۴ Tianjin Vocational Institute Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۵ Tianjin Binhai Polytechnic Institute Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۶ Tianjin Public Security Vocational Police College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۷ Tianjin Bohai Vocational Technical College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۸ Tianjin Engineering Technical Institute Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۲۹ Tianjin Electronic Information Vocational Technology College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۰ Tianjin Urban Construction Management & Vocation Technology College Tianjin Municipality  Polytechnic
۳۱ Tianjin Broadcasting TV and Film Institute Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۲ Tianjin Land Resources and House Vocational College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۳ Tianjin Maritime Vocational College Tianjin Municipality  Polytechnic
۳۴ Tianjin Zhong-De Vocational Technology College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۵ Tianjin Petroleum Vocational and Technical College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۶ Tianjin Art Vocational College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۷ Tianjin City Vocational College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۳۸ Tianjin Institute of Biological Engineering Tianjin Municipality  Polytechnic
۳۹ Tianjin Metallurgical Vocation-Technology Institute Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۴۰ Tianjin Vocational College of Arts and Crafts Tianjin Municipality  Polytechnic
۴۱ Tianjin Railway Technical and Vocational College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۴۲ Tianjin Transportation Vocational College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۴۳ Tianjin Institute of Foreign Economic Relations and Trade Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۴۴ Tianjin Youth Professional College Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic
۴۵ Tianjin Economic-Technological Development Area Polytechnic Tianjin Municipality Tianjin Municipality Polytechnic

Hebei Province – ۹۱ institutions

۱ Hebei University Hebei Province 保定市 Undergraduate
۲ Hebei University of Technology Hebei Province Tianjin Municipality Undergraduate
۳ Yanshan University Hebei Province City of Qinhuangdao Undergraduate
۴ Hebei Polytechnic University Hebei Province City of Tangshan Undergraduate
۵ Hebei University of Science and Technology Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۶ Hebei University of Engineering Hebei Province City of Handan Undergraduate
۷ Agricultural University of Hebei Hebei Province City of Baoding Undergraduate
۸ Hebei Medical University Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۹ Hebei Normal University Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۱۰ Hebei University of Economics & Business Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۱۱ Chinese People’s Armed Police Force Academy Ministry of Public Security City of Langfang Undergraduate
۱۲ The Central Institute for Correctional Police Ministry of Justice City of Baoding Undergraduate
۱۳ Institute of Disaster-Prevention Science and Technology China Earthquake Administration City of Sanhe Undergraduate
۱۴ North China Institute of Science and Technology State Administration of Work Safety City of Sanhe Undergraduate
۱۵ Shijiazhuang Railway Institute Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۱۶ Hebei Institute of Architecture Civil Engineering Hebei Province City of Zhangjiakou Undergraduate
۱۷ North China Institute of Aerospace Engineering Hebei Province City of Langfang Undergraduate
۱۸ Shijiazhuang University of Economics Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۱۹ North China Coal Medical University Hebei Province City of Tangshan Undergraduate
۲۰ Chengde Medical University Hebei Province City of Chengde Undergraduate
۲۱ Hebei Normal University of Science and Technology Hebei Province City of Changli Undergraduate
۲۲ Xingtai University Hebei Province City of Xingtai Undergraduate
۲۳ Langfang Teachers College Hebei Province City of Langfang Undergraduate
۲۴ Tangshan Teachers College Hebei Province City of Tangshan Undergraduate
۲۵ Hebei College of Finance Hebei Province City of Baoding Undergraduate
۲۶ Hebei Institute of Physical Education Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۲۷ Hebei Institute of Communication Department of Education,
Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۲۸ Shijiazhuang University Hebei Province City of Shijiazhuang Undergraduate
۲۹ Baoding University Hebei Province City of Baoding Undergraduate
۳۰ Hengshui University Hebei Province City of Hengshui Undergraduate
۳۱ Tangshan College Hebei Province City of Tangshan Undergraduate
۳۲ Hebei North University Hebei Province City of Zhangjiakou Undergraduate
۳۳ Handan College Hebei Province City of Handan Undergraduate
۳۴ Cangzhou Medical College Hebei Province City of Cangzhou Polytechnic
۳۵ Hebei Engineering and Technical College Hebei Province City of Cangzhou Polytechnic
۳۶ Chengde Petroleum College Hebei Province City of Chengde Polytechnic
۳۷ Shijiazhuang People’s Medical College Department of Education,
Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۳۸ Shijiazhuang Medical College Department of Education,
Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۳۹ Xingtai Medical College Hebei Province City of Xingtai Polytechnic
۴۰ Chengde National Teachers College Hebei Province City of Chengde Polytechnic
۴۱ Cangzhou Teachers College Hebei Province City of Cangzhou Polytechnic
۴۲ Hebei Chemical & Pharmaceutical College Hebei Province  Polytechnic
۴۳ Cangzhou Vocational College of Technology Hebei Province Prefecture of Cangzhou Polytechnic
۴۴ Shijiazhuang Institute of Railway Technology Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۴۵ Xingtai Polytechnic College Hebei Province City of Xingtai Polytechnic
۴۶ Shijiazhuang Vocational and Technical College Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۴۷ Baoding Vocational and Technical College Hebei Province City of Baoding Polytechnic
۴۸ Hebei College of Energy and Professional Technology Hebei Province City of Tangshan Polytechnic
۴۹ Hebei College of Industry and Technology Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۵۰ Handan Polytechnic College Hebei Province City of Handan Polytechnic
۵۱ Zhangjiakou Vocational and Technical College Hebei Province City of Zhnagjiakou Polytechnic
۵۲ Shijiazhuang Post & Telecommunication Technical College Hebei Province  Polytechnic
۵۳ Hebei Women’s Vocational College Hebei Province  Polytechnic
۵۴ Shijiazhuang Computer Vocational College Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۵۵ Hebei Vocational and Technical College of Building Materials Hebei Province City of Qinhuangdao Polytechnic
۵۶ Hebei Software Institute Hebei Province City of Baoding Polytechnic
۵۷ Hebei Vocational College of Foreign Languages Hebei Province City of Qinhuangdao Polytechnic
۵۸ Hebei Professional College of Political Science and Law Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۵۹ Hebei Vocational College of Mechanical and Electrical Engineering Hebei Province  Polytechnic
۶۰ Shijiazhuang Foreign Economy and Trade Vocational College Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۶۱ Shijiazhuang Oriental Academy of Fine Arts Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۶۲ Shijiazhuang Vocational College of Foreign Language Translation Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۶۳ Shijiazhuang Foreign Affairs College Department of Education, Hebei Province  Polytechnic
۶۴ Shijiazhuang Science and Information College Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۶۵ Hebei Vocational College of Public Security Police Hebei Province  Polytechnic
۶۶ Shijiazhuang Information Engineering Vocational College Hebei Province  Polytechnic
۶۷ Tangshan Vocational College of Science and Technology Hebei Province  Polytechnic
۶۸ Shijiazhuang Vocational College of Industry and Commerce Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۶۹ North China Baoding Electric Power Voc. & Tech. College Hebei Province  Polytechnic
۷۰ Langfang Polytechnic Institute Hebei Province  Polytechnic
۷۱ Hebei Vocational College of Labour Relations Hebei Province City of Handan Polytechnic
۷۲ Hebei Vocational College for Correctional Police Hebei Province  Polytechnic
۷۳ Shijiazhuang Science & Technology Vocational College Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۷۴ Shijiazhuang Vocational College for Scientific and Technical Engineering Hebei Province  Polytechnic
۷۵ Jizhong Vocational College Hebei Province  Polytechnic
۷۶ Bohai Petroleum Vocational College Hebei Province  Polytechnic
۷۷ Langfang Oriental Institute of Technology Department of Education, Hebei Province City of Langfang Polytechnic
۷۸ Hebei Vocational and Technical College of Petroleum Hebei Province City of Langfang Polytechnic
۷۹ Xuanhua Science & Technology Vocational College Hebei Province  Polytechnic
۸۰ Baoding University of Science and Technology Department of Education, Hebei Province City of Baoding Polytechnic
۸۱ Botou Vocational College Hebei Province  Polytechnic
۸۲ Hebei Jiaotong Vocational & Technical College Hebei Province  Polytechnic
۸۳ Tangshan Industrial Vocational Technical College Hebei Province City of Tangshan Polytechnic
۸۴ Hengshui Vocational and Technical College Hebei Province City of Hengshui Polytechnic
۸۵ Qinhuangdao Institute of Technology Hebei Province City of Qinhuangdao Polytechnic
۸۶ Shijiazhuang Foreign Languages Institute Department of Education, Hebei Province City of Handan Polytechnic
۸۷ Hebei Tourism Vocational College Hebei Province City of Chengde Polytechnic
۸۸ Tangshan Vocational Technical College Hebei Province City of Tangshan Polytechnic
۸۹ Shijiazhuang Vocational College of Law and Commerce Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۹۰ Hebei Vocational Art College Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۹۱ Shijiazhuang Institute of Technology Department of Education, Hebei Province City of Shijiazhuang Polytechnic

Shanxi Province – ۶۳ institutions

۱ Shanxi University Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۲ Taiyuan University of Technology Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۳ North University of China Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۴ Taiyuan University of Science and Technology Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۵ Shanxi Agricultural University Shanxi Province County of Taigu Undergraduate
۶ Shanxi Medical University Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۷ Shanxi Normal University Shanxi Province City of Linfen Undergraduate
۸ Shanxi Datong University Shanxi Province City of Datong Undergraduate
۹ Shanxi University of Finance & Economics Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۱۰ Taiyuan Institute of Technology Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۱۱ Shanxi University of Traditional Chinese Medicine Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۱۲ Changzhi Medical College Shanxi Province City of Changzhi Undergraduate
۱۳ Yuncheng University Shanxi Province City of Yuncheng Undergraduate
۱۴ Xinzhou Teachers University Shanxi Province City of Xinzhou Undergraduate
۱۵ Taiyuan Normal University Shanxi Province City of Taiyuan Undergraduate
۱۶ Jinzhong University Shanxi Province City of Yuci Undergraduate
۱۷ Changzhi University Shanxi Province City of Changzhi Undergraduate
۱۸ Taiyuan Institute of Electrical Engineering Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۱۹ Luliang Higher Polytechnic College Shanxi Province City of Lishi Polytechnic
۲۰ Yuncheng Higher Polytechnic College for Preschool Teachers Shanxi Province City of Yuncheng Polytechnic
۲۱ Shanxi Finance & Taxation College Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۲۲ Shanxi Police Academy Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۲۳ Taiyuan University Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۲۴ Shanxi Vocational and Technical College of Architecture Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۲۵ Shanxi Vocational and Technical College of Light Industry Shanxi Province  Polytechnic
۲۶ Yuncheng Professional Technology College Department of Education, Shanxi Province City of Yuncheng Polytechnic
۲۷ Shanxi College of Business and Technology Department of Education, Shanxi Province  Polytechnic
۲۸ Lu’an Vocational and Technical College Shanxi Province  Polytechnic
۲۹ Shanxi Vocational and Technical College of Communications Shanxi Province City of Shijiazhuang Polytechnic
۳۰ Shanxi Vocational and Technical College of Coal Shanxi Province  Polytechnic
۳۱ Beiyue Vocational and Technical College Shanxi Province City of Datong Polytechnic
۳۲ Yangquan Vocational and Technical College Shanxi Province City of Yangquan Polytechnic
۳۳ Shanxi Engineering Vocational College Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۳۴ Shanxi Vocational Institute of Art Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۳۵ Shanxi Xinghua Vocational College Department of Education, Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۳۶ Linfen Vocational and Technical College Shanxi Province  Polytechnic
۳۷ Shanxi Electric Power Occupational Technical Institute Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۳۸ Xinzhou Vocational and Technical College Shanxi Province City of Xinzhou Polytechnic
۳۹ Shanxi Vocational College of Information Technology Department of Education, Shanxi Province  Polytechnic
۴۰ Changzhi Vocational and Technical College Shanxi Province City of Changzhi Polytechnic
۴۱ Shanxi Management Vocational College Shanxi Province  Polytechnic
۴۲ Shanxi Vocational College of Tourism Shanxi Province  Polytechnic
۴۳ Jincheng Vocational and Technical College Shanxi Province City of Jincheng Polytechnic
۴۴ Shanxi Vocational College for Police Officers Shanxi Province  Polytechnic
۴۵ Shanxi Institute of Mechanical and Electric Engineering Shanxi Province City of Changzhi Polytechnic
۴۶ Taiyuan City Vocational College Shanxi Province  Polytechnic
۴۷ Shanxi Biological Application Vocational Technical College Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۴۸ Shanxi Vocational College of Economics and Trade Shanxi Province  Polytechnic
۴۹ Shanxi Vocational and Technical College of Water Resources Shanxi Province City of Yuncheng Polytechnic
۵۰ Shanxi Vocational College of Finance Shanxi Province  Polytechnic
۵۱ Shanxi Vocational Polytechnic College Shanxi Province  Polytechnic
۵۲ Taiyuan Tourism College Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۵۳ Shanxi International Business Vocational College Shanxi Province  Polytechnic
۵۴ Shanxi Old Revolutionary Base Vocational and Technical College Department of Education, Shanxi Province  Polytechnic
۵۵ Shanxi Tongwen Foreign Language College Department of Education, Shanxi Province  Polytechnic
۵۶ Shanxi Vocational College of Sports Shanxi Province  Polytechnic
۵۷ Shanxi Vocational College of Drama Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۵۸ Shanxi Vocational and Technical College of Finance and Trade Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۵۹ Shanxi Vocational and Technical College of Forestry Shanxi Province City of Taiyuan Polytechnic
۶۰ China Australia Business College of Shanxi
Department of Education, Shanxi Province  Polytechnic
۶۱ Jinzhong Vocational and Technical College Shanxi Province  Polytechnic
۶۲ Shanxi Yuncheng Agricultural Vocational and Technical College Shanxi Province  Polytechnic
۶۳ Shuozhou Vocational and Technical College Shanxi Province  Polytechnic

Inner Mongolian Autonomous Region – ۳۹ institutions

۱ Inner Mongolia University Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۲ Inner Mongolia University of Science and Technology Inner Mongolian Autonomous Region City of Baotou Undergraduate
۳ Inner Mongolian University of Nationalities Inner Mongolian Autonomous Region City of Tongliao Undergraduate
۴ Inner Mongolia University of Technology Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۵ Inner Mongolia Agricultural University Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۶ Inner Mongolia Normal University Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۷ Inner Mongolia Medical College Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۸ Hulunbeir College Inner Mongolian Autonomous Region Hailar Undergraduate
۹ Hohhot College of Nationalities Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۱۰ Chifeng College Inner Mongolian Autonomous Region City of Chifeng Undergraduate
۱۱ Jining Teachers’ College Inner Mongolian Autonomous Region City Jining Undergraduate
۱۲ Inner Mongolia College of Finance and Economics Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Undergraduate
۱۳ Wulanchabu Medical College Inner Mongolian Autonomous Region City of Wulanchabu Polytechnic
۱۴ Hetao University Inner Mongolian Autonomous Region City of Linhe Polytechnic
۱۵ Baotou Vocational Technical College Inner Mongolian Autonomous Region City of Baotou Polytechnic
۱۶ Inner Mongolia Technical College of Construction Inner Mongolian Autonomous Region Hohhot Polytechnic
۱۷ Wuhai Vocational and Technical Institute Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۱۸ Baotou Iron and Steel Vocational Technical College Inner Mongolian Autonomous Region City of Baotou Polytechnic
۱۹ Horqin Vocational College of Art Inner Mongolian Autonomous Region City of Horqin Polytechnic
۲۰ Baotou Railway Vocational and Technical College Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۱ Inner Mongolia Business & Trade Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۲ Erdos Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region City of Erdos Polytechnic
۲۳ Inner Mongolia Vocational and Technical College of Transportation Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۴ Inner Mongolia Vocational College of Mechanic and Electric Engineering Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۵ Inner Mongolia Technical and Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۶ Inner Mongolia Electronic Information Vocational Technical College Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۷ Xilinguole Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۸ Hohhot Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۲۹ Baotou Vocational College of Light Industry Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۳۰ Wulanchabu Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region City of Wulanchabu Polytechnic
۳۱ Tongliao Vocational College Inner Mongolian Autonomous Region City of Tongliao Polytechnic
۳۲ Inner Mongolia Vocational College of Chemical Industry Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۳۳ Inner Mongolia Vocational Institute of Economy, Trade and Foreign Languages Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۳۴ Chifeng College of Vocation and Technology Inner Mongolian Autonomous Region  Polytechnic
۳۵ Inner Mongolia Northern Occupation Technique College Department of Education, Inner Mongolia  Polytechnic
۳۶ Xing’an Vocational and Technical College Inner Mongolian Autonomous Region City of Ulanhot Polytechnic
۳۷ Inner Mongolia Vocational College of Sports Inner Mongolian Autonomous Region City of Hohhot Polytechnic
۳۸ Inner Mongolia Vocational Police College Inner Mongolian Autonomous Region City of Hohhot Polytechnic
۳۹ Inner Mongolia Fengzhou Vocational College Department of Education, Inner Mongolia City of Hohhot Polytechnic

Liaoning Province – ۸۷ institutions

۱ Dalian University of Technology Ministry of Education City of Dalian Undergraduate
۲ Northeastern University Ministry of Education City of Shenyang Undergraduate
۳ Dalian Maritime University Ministry of Communications City of Dalian Undergraduate
۴ Liaoning University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۵ Dalian University Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۶ Shenyang University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۷ Shenyang Ligong University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۸ Liaoning Technical University Liaoning Province City of Fuxin Undergraduate
۹ Shenyang University of Technology Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۱۰ Shenyang Jianzhu University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۱۱ Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology Liaoning Province City of Fushun Undergraduate
۱۲ Dalian Jiaotong University Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۱۳ University of Science and Technology Liaoning Liaoning Province City of Anshan Undergraduate
۱۴ Liaoning University of Technology Liaoning Province City of Jinzhou Undergraduate
۱۵ Dalian Polytechnic University Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۱۶ Shenyang Agricultural University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۱۷ China Medical University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۱۸ Dalian Medical University Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۱۹ Liaoning University of Traditional Chinese Medicine Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۲۰ Shenyang Pharmaceutical University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۲۱ Liaoning Normal University Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۲۲ Shenyang Normal University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۲۳ Bohai University Liaoning Province City of Jinzhou Undergraduate
۲۴ Dongbei University of Finance and Economics Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۲۵ Dalian Nationalities University The State Ethnic Affairs Commission City of Dalian Undergraduate
۲۶ China Criminal Police University Ministry of Public Security City of Shenyang Undergraduate
۲۷ Shenyang Institute of Chemical Technology Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۲۸ Shenyang Institute of Aeronautical Engineering Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۲۹ Shenyang Institute of Engineering Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۳۰ Liaoning Institute of Science and Technology Liaoning Province City of Benxi Undergraduate
۳۱ Dalian Neusoft Institute of Information Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۳۲ Dalian Fisheries University Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۳۳ Liaoning Medical University Liaoning Province City of Jinzhou Undergraduate
۳۴ Shenyang Medical College Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۳۵ Anshan Normal University Liaoning Province City of Anshan Undergraduate
۳۶ Dalian University of Foreign Languages Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۳۷ Liaoning Finance and Trade College Department of Education, Liaoning Province City of Huludao Undergraduate
۳۸ Shenyang Sport University Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۳۹ Lu Xun Academy of Fine Arts Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۴۰ Shenyang Conservatory of Music Liaoning Province City of Shenyang Undergraduate
۴۱ Dalian Art College Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۴۲ Eastern Liaoning University Liaoning Province City of Dandong Undergraduate
۴۳ Liaoning University of International Business and Economics Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Undergraduate
۴۴ Liaoning Provincial College of Communications Liaoning Province City of Shenyang Polytechnic
۴۵ Tieling Normal College of Liaoning Liaoning Province City of Tieling Polytechnic
۴۶ Jinzhou Teachers Training College Liaoning Province City of Jinzhou Polytechnic
۴۷ Fushun Teachers College Liaoning Province City of Fushun Polytechnic
۴۸ Chaoyang Teacher’s College Liaoning Province City of Chaoyang Polytechnic
۴۹ Liaoning Taxation College Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۵۰ Liaoning Police Academy Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۵۱ Fuxin Vocational College Liaoning Province City of Fuxin Polytechnic
۵۲ Dalian Vocational and Technical College Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۵۳ Fushun Vocational Technology Institute Liaoning Province City of Fushun Polytechnic
۵۴ Yingkou College of Vocational Technology Liaoning Province City of Yingkou Polytechnic
۵۵ Liaoning Agricultural College Liaoning Province City of Yingkou Polytechnic
۵۶ Dalian Business Institute Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۵۷ Panjin Vocational and Technical College Liaoning Province City of Panjin Polytechnic
۵۸ Bohai Shipbuilding Vocational College Liaoning Province City of Huludao Polytechnic
۵۹ Liaoyang Professional Technology Institute Liaoning Province City of Liaoyang Polytechnic
۶۰ Liaoning Information Vocational Technical College Liaoning Province  Polytechnic
۶۱ Liaoning Finance Vocational College Liaoning Province  Polytechnic
۶۲ Liaoning Petrochemical College Liaoning Province  Polytechnic
۶۳ Liaoning Vocational and Technical College of Economics Liaoning Province  Polytechnic
۶۴ Jinzhou Business Professional Institute Department of Education, Liaoning Province City of Jinzhou Polytechnic
۶۵ Liaoning Jidian Polytechnic Liaoning Province  Polytechnic
۶۶ Liaoning Railway Vocational and Technical College Liaoning Province  Polytechnic
۶۷ Dalian Neusoft Vocational College of Information Technology Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۶۸ Dalian Art College Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۶۹ Liaoning Technical College of Construction Liaoning Province  Polytechnic
۷۰ Liaoning Advertising Vocational College Department of Education, Liaoning Province  Polytechnic
۷۱ Liaoning Vocational College of Sports Liaoning Province  Polytechnic
۷۲ Shenyang Vocational and Technical College Liaoning Province  Polytechnic
۷۳ Dalian Software Vocational College Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۷۴ Dalian Translation and Interpretation College Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۷۵ Liaoning Vocational College of Business and Trade Liaoning Province  Polytechnic
۷۶ Dalian Maple Leaf Institute of Technology Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۷۷ Liaoning Geology Engineering Vocational College Liaoning Province  Polytechnic
۷۸ Liaoning College of Equipment Liaoning Province City of Shenyang Polytechnic
۷۹ Liaoning Vocational College Liaoning Province  Polytechnic
۸۰ Liaoning Forestry Vocational-Technical College Liaoning Province  Polytechnic
۸۱ Dalian Vocation and Technological College of Equipment Production Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۸۲ Dalian Vocational and Technical College of Automobiles Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۸۳ Liaoning Vocational Technical College of Modern Service Liaoning Province  Polytechnic
۸۴ Dalian Shipping College Department of Education, Liaoning Province City of Dalian Polytechnic
۸۵ Liaoning Art Vocational College Department of Education, Liaoning Province  Polytechnic
۸۶ Shenyang Aviation Vocational Technical College Liaoning Province  Polytechnic
۸۷ Liaohe Petroleum Vocational Technology College Liaoning Province City of Panjin Polytechnic

Jilin Province – ۴۵ institutions

۱ Jilin University Ministry of Education City of Changchun Undergraduate
۲ Northeast Normal University Ministry of Education City of Changchun Undergraduate
۳ Yanbian University Jilin Province City of Yanji Undergraduate
۴ Beihua University Jilin Province City of Jilin Undergraduate
۵ Changchun University Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۶ Changchun University of Science and Technology Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۷ Changchun University of Technology Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۸ Jilin Agricultural University Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۹ Changchun University of Traditional Chinese Medicine Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۱۰ Jilin Normal University Jilin Province City of Siping Undergraduate
۱۱ Northeast Dianli University Jilin Province City of Jilin Undergraduate
۱۲ Changchun Institute of Technology Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۱۳ Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۱۴ Jilin Institute of Chemical Technology Jilin Province City of Jilin Undergraduate
۱۵ Jilin Agricultural Science and Technology College Jilin Province City of Jilin Undergraduate
۱۶ Jilin Medical College Jilin Province  Undergraduate
۱۷ Jilin Teachers Institute of Engineering and Technology Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۱۸ Tonghua Teachers College Jilin Province City of Zunhua Undergraduate
۱۹ Baicheng Teachers’ College Jilin Province City of Baicheng Undergraduate
۲۰ Changchun Normal University Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۲۱ Jilin Huaqiao Foreign Languages Institute Department of Education, Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۲۲ Changchun Taxation College Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۲۳ Jilin Business and Technology College Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۲۴ Jilin Institute of Physical Education Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۲۵ Jilin College of the Arts Jilin Province City of Changchun Undergraduate
۲۶ Jilin Animation College Department of Education, Jilin Province  Undergraduate
۲۷ Baicheng Medical College Jilin Province City of Baicheng Polytechnic
۲۸ Changchun Automobile Industry Institute Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۲۹ Changchun Medical College Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۳۰ Changchun Finance College Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۳۱ Jilin Public Security Academy Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۳۲ Siping Professional College Jilin Province City of Siping Polytechnic
۳۳ Jilin Vocational & Technical College of Communications Jilin Province Jilin Province Polytechnic
۳۴ Changchun Orient Professional College Department of Education, Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۳۵ Liaoyuan Vocational and Technical College Jilin Province City of Liaoyuan Polytechnic
۳۶ Changbaishan Vocational & Technical College Jilin Province  Polytechnic
۳۷ Jilin Justice Officer Academy Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۳۸ Songyuan Technical College Jilin Province  Polytechnic
۳۹ Changchun Vocational Institute of Technology Jilin Province  Polytechnic
۴۰ Jilin Agriculture Engineering Polytechnic College Jilin Province City of Gongzhuling Polytechnic
۴۱ Jilin Vocational College of Industry Jilin Province City of Jilin Polytechnic
۴۲ Jilin Electronic Information Vocational Technology College Jilin Province City of Jilin Polytechnic
۴۳ Changchun College of Information Technology Department of Education, Jilin Province City of Changchun Polytechnic
۴۴ Jilin Railway Vocational and Technology College Jilin Province  Polytechnic
۴۵ Baicheng Vocational and Technical College Jilin Province City of Baicheng Polytechnic

Heilongjiang Province – ۷۰ institutions

۱ Northeast Forestry University Ministry of Education City of Harbin Undergraduate
۲ Harbin Institute of Technology Ministry of Industry and Information Technology City of Harbin Undergraduate
۳ Harbin Engineering University Ministry of Industry and Information Technology City of Harbin Undergraduate
۴ Heilongjiang University Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۵ Jiamusi University Heilongjiang Province City of Jiamusi Undergraduate
۶ Qiqihar University Heilongjiang Province City of Qiqihar Undergraduate
۷ Harbin University of Science and Technology Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۸ Northeast Agricultural University Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۹ Heilongjiang Bayi Agricultural University Heilongjiang Province City of Mishan Undergraduate
۱۰ Harbin Medical University Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۱ Heilongjiang University of Chinese Medicine Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۲ Harbin Normal University Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۳ Harbin University of Commerce Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۴ Daqing Petroleum Institute Heilongjiang Province City of Anda Undergraduate
۱۵ Harbin University Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۶ Heilongjiang Institute of Technology Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۷ Heilongjiang Institute of Science & Technology Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۱۸ Mudanjiang Medical College Heilongjiang Province City of Mudanjiang Undergraduate
۱۹ Qiqihar Medical University Heilongjiang Province City of Qiqihar Undergraduate
۲۰ Daqing Normal University Heilongjiang Province City of Daqing Undergraduate
۲۱ Mudanjiang Normal University Heilongjiang Province City of Mudanjiang Undergraduate
۲۲ Harbin Deqiang College of Commerce Department of Education, Heilongjiang Province Harbin Undergraduate
۲۳ Harbin Institute of Physical Education Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۲۴ Suihua University Heilongjiang Province City of Suihua Undergraduate
۲۵ Heilongjiang East University Department of Education, Heilongjiang Province City of Harbin Undergraduate
۲۶ Heihe College Heilongjiang Province City of Heihe Undergraduate
۲۷ Daqing Higher Medical College Heilongjiang Province City of Daqing Polytechnic
۲۸ Qiqihar Teachers College Heilongjiang Province City of Qiqihar Polytechnic
۲۹ Hegang Senior College Level Normal School Heilongjiang Province City of Hegang Polytechnic
۳۰ Heilongjiang Preschool Education College Heilongjiang Province City of Mudanjiang Polytechnic
۳۱ Harbin Financial College Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۳۲ Heilongjiang Vocational College of Animal Husbandry and Veterinary Science Heilongjiang Province City of Shuangcheng Polytechnic
۳۳ The Professional Judicial Police College of Heilongjiang Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۳۴ Heilongjiang Forestry Vocational Technical College Heilongjiang Province City of Mudanjiang Polytechnic
۳۵ Heilongjiang Vocational College of Agricultural Engineering Heilongjiang Province City of Jiamusi Polytechnic
۳۶ Daqing Vocational College Heilongjiang Province City of Daqing Polytechnic
۳۷ Qiqihar Vocational College Department of Education, Heilongjiang Province City of Qiqihar Polytechnic
۳۸ Jixi University Heilongjiang Province City of Jixi Polytechnic
۳۹ Yichun Vocational College Heilongjiang Province City of Yichun Polytechnic
۴۰ Mudanjiang University Heilongjiang Province City of Mudanjiang Polytechnic
۴۱ Heilongjiang College of Construction Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۴۲ Heilongjiang Agricultural Vocational and Technical College Heilongjiang Province City of Mudanjiang Polytechnic
۴۳ Heilongjiang Nongken Vocational College Heilongjiang Province City of Jiamusi Polytechnic
۴۴ Heilongjiang Nationalities Vocational College Heilongjiang Province  Polytechnic
۴۵ Qitaihe Vocational College Heilongjiang Province  Polytechnic
۴۶ Harbin Applied Vocational and Technical College Department of Education, Heilongjiang Province  Polytechnic
۴۷ Harbin Modern Public Relations University Department of Education, Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۴۸ Heilongjiang Communications Polytechnic Heilongjiang Province  Polytechnic
۴۹ Heilongjiang Beikai Vocational and Technical College Department of Education, Heilongjiang Province  Polytechnic
۵۰ Harbin Vocational and Technical College Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۵۱ Harbin Power Vocational and Technology College Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۵۲ Harbin Railway Technical College Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۵۳ Heilongjiang Agricultural Economy Vocational College Heilongjiang Province City of Mudanjiang Polytechnic
۵۴ Jiamusi Occupational College Heilongjiang Province  Polytechnic
۵۵ Heilongjiang Vocational College of Art Heilongjiang Province  Polytechnic
۵۶ Heilongjiang Vocational College of Industry and Commerce Heilongjiang Province  Polytechnic
۵۷ Heilongjiang Vocational College of Food Heilongjiang Province  Polytechnic
۵۸ Harbin Vocational College of Science and Technology Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۵۹ Heilongjiang Vocational College of Business Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۰ Heilongjiang Vocational Institute of Agricultural and Land Reclamation Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۱ Heilongjiang Nongken Vocational College of Forestry Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۲ Heilongjiang Vocational College of Public Security Police Officers Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۳ Heilongjiang Vocational College of Biology Science and Technology Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۴ Harbin Huaxia Computer Professional Technical College Department of Education, Heilongjiang Province City of Harbin Polytechnic
۶۵ Daxinganling Vocational College Heilongjiang Province Daxinganling Prefecture Polytechnic
۶۶ Heilongjiang Coal Mining Vocational and Technical College Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۷ Heilongjiang Infortech Profession College Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۸ Heilongjiang Vocational and Technical College of Tourism Heilongjiang Province  Polytechnic
۶۹ Heilongjiang Sanjiang Arts Vocational College Department of Education, Heilongjiang Province  Polytechnic
۷۰ Heilongjiang Vocational Institute of Ecological Engineering Heilongjiang Province  Polytechnic

Shanghai Municipality – ۶۱ institutions

۱ Fudan University Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۲ Tongji University Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۳ Shanghai Jiaotong University Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۴ East China University of Science and Technology Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۵ Donghua University Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۶ East China Normal University Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۷ Shanghai International Studies University Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۸ Shanghai University of Finance and Economics Ministry of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۹ Shanghai University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۰ University of Shanghai for Science and Technology Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۱ Shanghai Maritime University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۲ Shanghai University of Engineering Science Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۳ Shanghai Ocean University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۴ Shanghai University of Traditional Chinese Medicine Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۵ Shanghai Normal University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۶ East China University of Political Science and Law Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۱۷ Shanghai Customs College General Administration of Customs Shanghai Municipality Undergraduate
۱۸ Shanghai Jianqiao College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۱۹ Shanghai University of Politic Science and Law Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۰ Shanghai Institute of Technology Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۱ Shanghai Second Polytechnic University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۲ Shanghai Dianji University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۳ Shanghai University of Electric Power Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۴ Shanghai Institute of Foreign Trade Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۵ Shanghai Finance University Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۶ Shanghai Lixin University of Commerce Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۷ Shanghai University of Sport Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۸ Shanghai Conservatory of Music Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۲۹ Shanghai Theatre Academy Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۳۰ Shanghai Business School Shanghai Municipality Shanghai Municipality Undergraduate
۳۱ Sanda University Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Undergraduate
۳۲ Shanghai Medical Instrumentation College Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۳۳ Shanghai Publishing and Printing College Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۳۴ Shanghai Institute of Health Sciences Shanghai Municipality  Polytechnic
۳۵ Shanghai Institute of Tourism Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۳۶ Shanghai Police College Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۳۷ Shanghai Film Art Academy Shanghai Municipal Commission of Education  Polytechnic
۳۸ Shanghai Xinqiao Vocational & Technical College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۳۹ Shanghai Donghai Vocational & Technical College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۴۰ Shanghai Technical Institute of Electronics & Information Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۴۱ Shanghai Arts & Crafts Vocational College Shanghai Municipality  Polytechnic
۴۲ Lida Polytechnic Institute Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۴۳ Shanghai Jiguang Polytechnic College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۴۴ Shanghai Communications Polytechnic Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۴۵ Shanghai Industry and Commerce Foreign Language College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۴۶ Shanghai Maritime Academy Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۴۷ Shanghai College of Science and Technology Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۴۸ Shanghai Polytechnic College of Urban Management Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۴۹ Shanghai Aurora College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۵۰ Shanghai Zhonghua College Shanghai Municipal Commission of Education  Polytechnic
۵۱ Shanghai Xingjian College Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۵۲ Shanghai Trade Union Polytechnic Shanghai Municipality  Polytechnic
۵۳ Shanghai Top Institute of Information Technology Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۵۴ Bangde College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۵۵ Shanghai Vocational College of Agriculture & Forestry Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic
۵۶ Shanghai Zhongqiao Vocational College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۵۷ Shanghai Sipo Polytechnic Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۵۸ Shanghai Ouhua Vocational Technical College Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۵۹ Shanghai Technical Sports Institute Shanghai Municipality  Polytechnic
۶۰ Shanghai Minyuan Polytechnic Institute Shanghai Municipal Commission of Education Shanghai Municipality Polytechnic
۶۱ Shanghai Jianfeng Vocational College Shanghai Municipality Shanghai Municipality Polytechnic

Jiangsu Province – ۱۲۲ institutions

۱ Nanjing University Ministry of Education City of Nanjing Undergraduate
۲ Southeast University Ministry of Education City of Nanjing Undergraduate
۳ China University of Mining and Technology Ministry of Education City of Xuzhou Undergraduate
۴ Hohai University Ministry of Education City of Nanjing Undergraduate
۵ Jiangnan University Ministry of Education City of Wuxi Undergraduate
۶ Nanjing Agricultural University Ministry of Education City of Nanjing Undergraduate
۷ China Pharmaceutical University Ministry of Education City of Nanjing Undergraduate
۸ Nanjing University of Science and Technology Ministry of Industry and Information Technology City of Nanjing Undergraduate
۹ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Ministry of Industry and Information Technology City of Nanjing Undergraduate
۱۰ Soochow University Jiangsu Province City of Suzhou Undergraduate
۱۱ Yangzhou University Jiangsu Province City of Yangzhou Undergraduate
۱۲ Jiangsu University Jiangsu Province City of Zhenjiang Undergraduate
۱۳ Nanjing University of Posts and Telecommunications Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۱۴ Jiangsu University of Science and Technology Jiangsu Province City of Zhenjiang Undergraduate
۱۵ Nanjing University of Technology Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۱۶ Nanjing Forestry University Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۱۷ Nanjing Medical University Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۱۸ Nanjing University of Traditional Chinese Medicine Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۱۹ Nanjing Normal University Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۲۰ Xuzhou Normal University Jiangsu Province City of Xuzhou Undergraduate
۲۱ Nanjing University of Finance and Economics Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۲۲ Nantong University Jiangsu Province City of Nantong Undergraduate
۲۳ Xi’an Jiaotong-Liverpool University Jiangsu Province City of Suzhou Undergraduate
۲۴ Nanjing University of Information Science & Technology Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۲۵ Huaiyin Institute of Technology Jiangsu Province City of Huai’an Undergraduate
۲۶ Xuzhou Institute of Technology Jiangsu Province City of Xuzhou Undergraduate
۲۷ Huaihai Institute of Technology Jiangsu Province City of Lianyungang Undergraduate
۲۸ Changzhou Institute of Technology Jiangsu Province City of Changzhou Undergraduate
۲۹ Yancheng Institute of Technology Jiangsu Province City of Yancheng Undergraduate
۳۰ Jiangsu Polytechnic University Jiangsu Province City of Changzhou Undergraduate
۳۱ Jinling Institute of Technology Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۳۲ Nanjing Institute of Technology Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۳۳ Xuzhou Medical College Jiangsu Province City of Xuzhou Undergraduate
۳۴ Jiangsu Teachers University of Technology Jiangsu Province City of Changzhou Undergraduate
۳۵ Huaiyin Normal University Jiangsu Province City of Huaiyin Undergraduate
۳۶ Nanjing Xiaozhuang University Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۳۷ Yancheng Teachers University Jiangsu Province City of Yancheng Undergraduate
۳۸ Suzhou University of Science and Technology Jiangsu Province City of Suzhou Undergraduate
۳۹ Nanjing Audit University Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۴۰ Jiangsu Police Institute Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۴۱ Nanjing Sport Institute Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۴۲ Nanjing Arts Institute Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۴۳ Changshu Institute of Technology Jiangsu Province City of Suzhou Undergraduate
۴۴ Sanjiang University Education Department, Jiangsu Province City of Nanjing Undergraduate
۴۵ Nanjing Forest Police College State Forestry Administration City of Nanjing Polytechnic
۴۶ Lianyungang Teachers’ College Jiangsu Province City of Lianyungang Polytechnic
۴۷ Taizhou Teachers’ College Jiangsu Province City of Taizhou Polytechnic
۴۸ Zhenjiang College Jiangsu Province City of Zhenjiang Polytechnic
۴۹ Jiangsu Animal Husbandry & Veterinary College Jiangsu Province City of Taizhou Polytechnic
۵۰ Nantong Textile Vocational Technical College Jiangsu Province City of Nantong Polytechnic
۵۱ Nanjing Institute of Industry Technology Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۵۲ Wuxi Institute of Commerce Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۵۳ Taizhou Polytechnic College Jiangsu Province City of Taizhou Polytechnic
۵۴ Nantong Shipping College Jiangsu Province City of Nantong Polytechnic
۵۵ Xuzhou Institute of Architectural Technology Jiangsu Province City of Xuzhou Polytechnic
۵۶ Wuxi Institute of Technology Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۵۷ Mingda Polytechnic Institute Department of Education, Jiangsu Province City of Yancheng Polytechnic
۵۸ Nantong Vocational College Jiangsu Province City of Nantong Polytechnic
۵۹ Shazhou Professional Institute of Technology Jiangsu Province City of Zhangjiagang Polytechnic
۶۰ Suzhou Art & Design Technology Institute Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۶۱ Yangzhou Polytechnic College Jiangsu Province City of Yangzhou Polytechnic
۶۲ Suzhou Vocational University Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۶۳ Lianyungang Technical College Jiangsu Province City of Lianyungang Polytechnic
۶۴ Jiangsu City Vocation College Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۶۵ Global Institute of Software Technology Department of Education, Jiangsu Province  Polytechnic
۶۶ Jiangyin Polytechnic College Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۶۷ Zhongshan Vocational College Department of Education, Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۶۸ Huai’an College of Information Technology Jiangsu Province City of Huai’an Polytechnic
۶۹ Nanjing Communications Institute of Technology Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۷۰ Jiangsu Vocational College of Health Jiangsu Province  Polytechnic
۷۱ Suqian College Jiangsu Province City of Suqian Polytechnic
۷۲ Suzhou College of Information Technology Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۷۳ Jiangsu Food Science College Jiangsu Province City of Huaiyin Polytechnic
۷۴ Taihu Innovative Vocational and Technical College Department of Education, Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۷۵ Jiangsu Maritime Institute Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۷۶ Jiangsu Institute of Economic & Trade Technology Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۷۷ Nanjing College of Information Technology Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۷۸ Changzhou Institute of Engineering Technology Jiangsu Province City of Changzhou Polytechnic
۷۹ Changzhou Institute of Light Industry Technology Jiangsu Province City of Changzhou Polytechnic
۸۰ Xuzhou College of Industry Technology Jiangsu Province City of Xuzhou Polytechnic
۸۱ Jiangsu Polytechnic College of Agriculture and Forestry Jiangsu Province City of Zhenjiang Polytechnic
۸۲ Jiangsu College of Information Technology Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۸۳ HKU Space Global College, Suzhou Department of Education, Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۸۴ Dengyun College of Science and Technology Department of Education, Jiangsu Province City of Kunshan Polytechnic
۸۵ Nanjing Institute of Tourism & Hospitality Jiangsu Province  Polytechnic
۸۶ Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۸۷ Suzhou Institute of Trade and Commerce Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۸۸ Changzhou Institute of Mechatronic Technology Jiangsu Province City of Changzhou Polytechnic
۸۹ Jianghai Polytechnic College Department of Education, Jiangsu Province City of Yangzhou Polytechnic
۹۰ Nanjing College of Chemical Technology Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۹۱ Yancheng Medical College Jiangsu Province City of Yancheng Polytechnic
۹۲ Changzhou College of Information Technology Jiangsu Province City of Changzhou Polytechnic
۹۳ Zhengde Vocational & Technical College Department of Education, Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۹۴ Yanhuang Vocational and Technical College Department of Education, Jiangsu Province City of Yancheng Polytechnic
۹۵ Jiuzhou College of Vocation and Technology Department of Education, Jiangsu Province City of Xuzhou Polytechnic
۹۶ Wuxi City College of Vocational Technology Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۹۷ Wuxi Institute of Arts & Technology Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۹۸ Chien-Hsiung Institute of Technology Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۹۹ Jiangsu Vocational and Technical College of Finance and Economics Jiangsu Province City of Huai’an Polytechnic
۱۰۰ Yancheng College of Textile Technology Jiangsu Province City of Yancheng Polytechnic
۱۰۱ Changzhou Textile Garment Institute Jiangsu Province City of Changzhou Polytechnic
۱۰۲ Nanjing Institute of Railway Technology Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۰۳ Suzhou Institute of Industrial Technology Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۱۰۴ Jinshan Vocational Technical College Department of Education, Jiangsu Province City of Zhenjiang Polytechnic
۱۰۵ Zilang Vocational Technical College Department of Education, Jiangsu Province City of Nantong Polytechnic
۱۰۶ Jinken College of Technology Department of Education, Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۰۷ Jiangsu Union Technical Institute Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۰۸ Jiangnan Art Institute of Film and Television Department of Education, Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۱۰۹ Jiandong College Department of Education, Jiangsu Province City of Changzhou Polytechnic
۱۱۰ Suzhou Top Institute of Information Technology Department of Education, Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۱۱۱ Yingtian College Department of Education, Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۱۲ Wuxi Professional College of Science and Technology Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۱۱۳ Nantong Agricultural Vocational Technology College Jiangsu Province City of Nantong Polytechnic
۱۱۴ Yangzhou Vocational College of Environment and Resources Jiangsu Province City of Yangzhou Polytechnic
۱۱۵ Yangzhou Polytechnic Institute Jiangsu Province City of Yangzhou Polytechnic
۱۱۶ Nanjing Vocational College of Mechanical & Electronic Engineering Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۱۷ Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۱۱۸ Nanjing Institute of Visual Arts Department of Education, Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۱۹ Suzhou Health College Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic
۱۲۰ Nanjing Technical College of Special Education Jiangsu Province City of Nanjing Polytechnic
۱۲۱ Suxi South Ocean College Department of Education, Jiangsu Province City of Wuxi Polytechnic
۱۲۲ Silicon Lake College Department of Education, Jiangsu Province City of Suzhou Polytechnic

Zhejiang Province – ۷۷ institutions

۱ Zhejiang University Ministry of Education City of Hangzhou Undergraduate
۲ Ningbo University Zhejiang Province City of Ningbo Undergraduate
۳ Zhejiang University of Technology Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۴ Hangzhou Dianzi University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۵ Zhejiang Sci-Tech University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۶ Zhejiang Chinese Medical University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۷ Zhejiang Normal University Zhejiang Province City of Jinhua Undergraduate
۸ Hangzhou Normal University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۹ Zhejiang Gongshang University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۱۰ The University of Nottingham Ningbo, China Department of Education, Zhejiang Province City of Ningbo Undergraduate
۱۱ Wenzhou University Zhejiang Province City of Wenzhou Undergraduate
۱۲ Ningbo Dahongying University Department of Education, Zhejiang Province City of Ningbo Undergraduate
۱۳ Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages Department of Education, Zhejiang Province City of Shaoxing Undergraduate
۱۴ Jiaxing University Zhejiang Province City of Jiaxing Undergraduate
۱۵ China Jiliang University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۱۶ Zhejiang University of Science & Technology Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۱۷ Ningbo University of Technology Zhejiang Province City of Ningbo Undergraduate
۱۸ Zhejiang Ocean University Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۱۹ Zhejiang Forestry University Zhejiang Province City of Lin’an Undergraduate
۲۰ Wenzhou Medical College Zhejiang Province City of Wenzhou Undergraduate
۲۱ Huzhou Teachers College Zhejiang Province City of Huzhou Undergraduate
۲۲ Shaoxing University Zhejiang Province City of Shaoxing Undergraduate
۲۳ Taizhou University Zhejiang Province City of Linhai Undergraduate
۲۴ Zhejiang University of Media and Communications Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۲۵ Zhejiang University of Finance & Economics Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۲۶ Zhejiang Police College Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۲۷ China Academy of Art Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۲۸ Zhejiang Shuren University Department of Education, Zhejiang Province City of Hangzhou Undergraduate
۲۹ Zhejiang Wanli University Zhejiang Province City of Ningbo Undergraduate
۳۰ Lishui University Zhejiang Province City of Lishui Undergraduate
۳۱ Public Security Marine Police Academy Ministry of Public Security City of Ningbo Polytechnic
۳۲ Zhejiang Water Conservancy & Hydropower College Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۳۳ Zhejiang Medical College Zhejiang Province  Polytechnic
۳۴ Zhejiang Pharmaceutical College Zhejiang Province City of Ningbo Polytechnic
۳۵ Zhejiang College of Profession & Technology Zhejiang Province City of Jinhua Polytechnic
۳۶ Ningbo Polytechnic Zhejiang Province City of Ningbo Polytechnic
۳۷ Wenzhou Vocational & Technical College Zhejiang Province City of Wenzhou Polytechnic
۳۸ Zhejiang Institute of Communications Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۳۹ Zhejiang Financial College Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۴۰ Hangzhou Academy of Scientific Professional Technology Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۴۱ Huzhou Vocational & Technical College Zhejiang Province City of Huzhou Polytechnic
۴۲ Tourism College of Zhejiang China Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۴۳ Taizhou Vocational & Technical College Zhejiang Province City of Taizhou Polytechnic
۴۴ Zhejiang Industry & Trade Vocational College Zhejiang Province City of Ningbo Polytechnic
۴۵ Zhejiang Industry Polytechnic College Zhejiang Province City of Shaoxing Polytechnic
۴۶ Zhejiang Wanxiang Polytechnic Department of Education, Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۴۷ Zhejiang Business Technology Institute Zhejiang Province City of Ningbo Polytechnic
۴۸ Zhejiang Technology Institute of Economy Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۴۹ Zhejiang Institute of Mechatronic Technology Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۵۰ Quzhou College of Technology Zhejiang Province City of Quzhou Polytechnic
۵۱ Zhejiang Oriental Vocational and Technical College Department of Education, Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۵۲ Yiwu Industrial & Commercial College Zhejiang Province City of Yiwu Polytechnic
۵۳ Jiaxing Nanyang Vocational Technical College Department of Education, Zhejiang Province  Polytechnic
۵۴ Ningbo City College of Vocational Technology Zhejiang Province  Polytechnic
۵۵ Zhejiang College of Sports Zhejiang Province  Polytechnic
۵۶ Professional & Technological College of Zhejiang Electric Power Zhejiang Province  Polytechnic
۵۷ Zhejiang Tongji Vocational College of Science and Technology Zhejiang Province  Polytechnic
۵۸ Zhejiang Technical College of Posts and Telecom Zhejiang Province  Polytechnic
۵۹ Taizhou Vocational College of Science & Technology Zhejiang Province  Polytechnic
۶۰ Wenzhou Vocational College of Science and Technology Zhejiang Province  Polytechnic
۶۱ Top Vocational Institute of Information & Technology of Shaoxing Department of Education, Zhejiang Province City of Shaoxing Polytechnic
۶۲ Zhejiang Changzheng Professional & Technical College Department of Education, Zhejiang Province  Polytechnic
۶۳ Zhejiang Automobile Vocational Technology College Department of Education, Zhejiang Province  Polytechnic
۶۴ Zhejiang Textile & Fashion College Zhejiang Province City of Ningbo Polytechnic
۶۵ Zhejiang International Maritime College Zhejiang Province  Polytechnic
۶۶ Zhejiang Police Vocational Academy Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۶۷ Zhejiang College of Construction Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۶۸ Hangzhou Vocational & Technical College Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۶۹ Ningbo Tianyi Vocational and Technical College Zhejiang Province  Polytechnic
۷۰ Zhejiang Vocational College of Commerce Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۷۱ Zhejiang Yuying College of Vocational Technology Department of Education, Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۷۲ Jiaxing Vocational and Technical College Zhejiang Province City of Jiaxing Polytechnic
۷۳ Hengdian College of Film & Television Department of Education, Zhejiang Province  Polytechnic
۷۴ Guangsha College of Applied Construction Technology Department of Education, Zhejiang Province  Polytechnic
۷۵ Lishui Vocational and Technical College Zhejiang Province City of Lishui Polytechnic
۷۶ ZheJiang Economic & Trade Polytechnic Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic
۷۷ Journal of Zhejiang Vocational Academy of Art Zhejiang Province City of Hangzhou Polytechnic

Anhui Province – ۹۵ institutions

۱ Hefei University of Technology Ministry of Education City of Hefei Undergraduate
۲ University of Science and Technology of China Chinese Academy of Sciences City of Hefei Undergraduate
۳ Anhui University Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۴ Anhui University of Science & Technology Anhui Province City of Huainan Undergraduate
۵ Anhui University of Technology Anhui Province City of Ma’anshan Undergraduate
۶ Anhui Agricultural University Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۷ Anhui Medical University Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۸ Anhui Normal University Anhui Province City of Wuzhou Undergraduate
۹ Anhui University of Finance & Economics Anhui Province City of Bengbu Undergraduate
۱۰ Anhui Sanlian University Department of Education,
Anhui Province  Undergraduate
۱۱ Anhui University of Technology and Science Anhui Province City of Wuzhou Undergraduate
۱۲ Anhui University of Architecture Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۱۳ Anhui University of Traditional Chinese Medicine Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۱۴ Wannan Medical College Anhui Province City of Wuzhou Undergraduate
۱۵ Bengbu Medical College Anhui Province City of Bengbu Undergraduate
۱۶ Huainan Normal University Anhui Province City of Huainan Undergraduate
۱۷ Huaibei Coal Industry Teachers College Anhui Province City of Huaibei Undergraduate
۱۸ Anqing Teachers College Anhui Province City of Anqing Undergraduate
۱۹ Anhui Science and Technology University Anhui Province City of Chuzhou Undergraduate
۲۰ Fuyang Teachers College Anhui Province City of Fuyang Undergraduate
۲۱ Hefei Normal University Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۲۲ West Anhui University Anhui Province City of Liu’an Undergraduate
۲۳ Chizhou College Anhui Province City of Guichi Undergraduate
۲۴ Hefei University Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۲۵ Huangshan University Anhui Province City of Tunxi Undergraduate
۲۶ Bengbu College Anhui Province City of Bengbu Undergraduate
۲۷ Tongling University Anhui Province City of Tongling Undergraduate
۲۸ Suzhou University Anhui Province City of Suzhou Undergraduate
۲۹ Chuzhou University Anhui Province City of Chuzhou Undergraduate
۳۰ Chaohu University Anhui Province City of Chaohu Undergraduate
۳۱ Anhui Xinhua University Department of Education,
Anhui Province City of Hefei Undergraduate
۳۲ Maanshan Teachers’ College Anhui Province City of Ma’anshan Polytechnic
۳۳ Anhui College of Chinese Traditional Medicine Anhui Province City of Wuhu Polytechnic
۳۴ Anqing Medical and Pharmaceutical College Anhui Province City of Anqing Polytechnic
۳۵ Anhui Medical College Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۳۶ Bozhou Teachers College Anhui Province City of Bozhou Polytechnic
۳۷ Huaibei Professional and Technical College Anhui Province City of Huaibei Polytechnic
۳۸ Anhui Water Conservancy Technical College Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۳۹ Wuhu Institute of Technology Anhui Province City of Wuhu Polytechnic
۴۰ Tongling Professional Technical College Anhui Province City of Tongling Polytechnic
۴۱ Anhui Business College of Vocational Technology Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۴۲ Huainan Vocational & Technical College Anhui Province City of Huainan Polytechnic
۴۳ Huainan Union University Anhui Province City of Huainan Polytechnic
۴۴ Anhui Vocational and Technical College Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۴۵ Wanbo Institute of Science & Technology Department of Education,
Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۴۶ Anhui Vocational College of Police Officers Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۴۷ Anhui Vocational College of Audit Anhui Province  Polytechnic
۴۸ Anhui College of Mining and Technology Anhui Province  Polytechnic
۴۹ Anhui Vocational College of Posts and Telecom Anhui Province  Polytechnic
۵۰ Anhui Vocational College of Public Security Anhui Province  Polytechnic
۵۱ Anhui Vocational and Technical College of Industry Anhui Province  Polytechnic
۵۲ Anhui Foreign Languages College Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۵۳ Hefei Institute of General Professional Technology Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۵۴ Anhui Technical College of Industry and Economy Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۵۵ Anhui Vocational and Technical College of News and Publishing Anhui Province  Polytechnic
۵۶ Chaohu Vocational and Technical College Anhui Province  Polytechnic
۵۷ Anhui Wenda Information and Technology College Department of Education,
Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۵۸ Suzhou Vocational and Technological College Anhui Province City of Suzhou Polytechnic
۵۹ Anhui Professional & Technical Institute of Athletics Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۶۰ Hefei Professional College of Economics and Technology Department of Education,
Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۶۱ Anhui Vocational College of Electronics & Information Technology Anhui Province City of Bengbu Polytechnic
۶۲ Hefei Binhu Vocational & Technical College Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۶۳ Liuan Vocation Technology College Anhui Province City of Liu’an Polytechnic
۶۴ Fuyang Vocational Technology College Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۶۵ Anhui Technical College of Mechanical and Electrical Engineering Anhui Province  Polytechnic
۶۶ Anhui Occupational College of City Management Anhui Province  Polytechnic
۶۷ Artistic Vocational College of Anhui Anhui Province  Polytechnic
۶۸ Anhui Vocational College of Defence Technology Anhui Province  Polytechnic
۶۹ Anhui Business Vocational College Anhui Province  Polytechnic
۷۰ Anhui Vocational College of Metallurgy and Technology Anhui Province  Polytechnic
۷۱ Tourism College of Anhui Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۷۲ Anqing Vocational and Technical College Anhui Province  Polytechnic
۷۳ Huishang Vocational College Anhui Province  Polytechnic
۷۴ Bengbu Institute of Business and Technology Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۷۵ Hefei Gongda Vocational and Technical College Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۷۶ Anhui Luhai Vocational College of Business Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۷۷ Anhui International Economy College Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۷۸ Hefei Information Technology University Department of Education,
Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۷۹ Maanshan Technology College Anhui Province  Polytechnic
۸۰ Anhui Vocational and Technical College of Industry and Business Anhui Province City of Huainan Polytechnic
۸۱ Journal of Anhui Electrical Engineering Professional Technique College Anhui Province  Polytechnic
۸۲ Anhui Institute of International Business Anhui Province  Polytechnic
۸۳ Chizhou Vocational and Technical College Anhui Province  Polytechnic
۸۴ Anhui Communications Vocational & Technical College Anhui Province City of Hefei Polytechnic
۸۵ Xuancheng Vocational & Technical College Anhui Province  Polytechnic
۸۶ Bozhou Vocational and Technical College Anhui Province  Polytechnic
۸۷ Anhui Modern Information Engineering College Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۸۸ Wuhu Vocational College of Information Technology Anhui Province  Polytechnic
۸۹ Anhui Finance & Trade Vocational College Anhui Province  Polytechnic
۹۰ Anhui China-Australia Technology and Vocational College Anhui Province  Polytechnic
۹۱ Chuzhou Vocational Technology College Anhui Province  Polytechnic
۹۲ Anhui Broadcasting Movie and Television College Anhui Province  Polytechnic
۹۳ Anhui Vocational & Technical College of Forestry Anhui Province  Polytechnic
۹۴ Hefei College of Finance & Economics Department of Education,
Anhui Province  Polytechnic
۹۵ Fuyang Vocational and Technical College Anhui Province City of Fuyang Polytechnic

Fujian Province – ۷۵ institutions

۱ Xiamen University Ministry of Education City of Xiamen Undergraduate
۲ Huaqiao University Overseas Chinese Affairs Office of the State Council City of Quanzhou Undergraduate
۳ Fujian Agriculture and Forestry University Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۴ Jimei University Fujian Province City of Xiamen Undergraduate
۵ Fuzhou University Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۶ Yang-En University Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Undergraduate
۷ Fujian Medical University Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۸ Fujian Normal University Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۹ Xiamen University of Technology Fujian Province City of Xiamen Undergraduate
۱۰ Minnan University of Science and Technology Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Undergraduate
۱۱ Fujian University of Technology Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۱۲ Fujian University of Traditional Chinese Medicine Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۱۳ Quanzhou Normal University Fujian Province City of Quanzhou Undergraduate
۱۴ Zhangzhou Normal University Fujian Province City of Zhangzhou Undergraduate
۱۵ Fujian Police College Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۱۶ Wuyi University Fujian Province City of Nanping Undergraduate
۱۷ Longyan University Fujian Province City of Longyan Undergraduate
۱۸ Putian University Fujian Province City of Putian Undergraduate
۱۹ Minjiang University Fujian Province City of Fuzhou Undergraduate
۲۰ Sanming University Fujian Province City of Sanming Undergraduate
۲۱ Xiamen Medical College Fujian Province City of Xiamen Polytechnic
۲۲ Quanzhou Medical College Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۲۳ Ningde Teachers College Fujian Province City of Ningde Polytechnic
۲۴ Fujian Commercial College Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۲۵ Huanan Women’s College Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۲۶ Liming Vocational University Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۲۷ Anglo-Chinese College Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۲۸ Fujian Communications Technology College Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۲۹ Quanzhou Textile Garment Institute Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۳۰ Zhangzhou Institute of Technology Fujian Province City of Zhangzhou Polytechnic
۳۱ Xiamen Huaxia Vocational College Department of Education,
Fujian Province City of Xiamen Polytechnic
۳۲ Fuzhou Software Technology Vocational College Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۳۳ Quanzhou Light Industry Vocational Technical College Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۳۴ Fuzhou Technical College of Foreign Studies Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۳۵ Fuzhou Liming Vocational & Technological College Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۳۶ Fuzhou Strait Vocation & Technical College Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۳۷ Minbei Vocational and Technical College Fujian Province  Polytechnic
۳۸ Xiamen Huatian Institute Department of Education,
Fujian Province City of Xiamen Polytechnic
۳۹ Fujian College of Financial Technology Fujian Province  Polytechnic
۴۰ Fuzhou Science and Technology College Department of Education,
Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۴۱ Dehua Ceramics Professional and Technical College Fujian Province  Polytechnic
۴۲ Fujian Vocational and Technical College of Biological Engineering Fujian Province  Polytechnic
۴۳ Fujian Art Vocational College Fujian Province  Polytechnic
۴۴ Sanming Vocational & Technical College Fujian Province City of Sanming Polytechnic
۴۵ Zhangzhou City University Fujian Province  Polytechnic
۴۶ Fujian Police Academy Fujian Province  Polytechnic
۴۷ Minxi Vocational & Technical College Fujian Province City of Longyan Polytechnic
۴۸ Xiamen Software College Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۴۹ Xiamen Security Technology Vocational College Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۵۰ Zhangzhou Health Vocational College Fujian Province  Polytechnic
۵۱ Fuzhou Polytechnic Fujian Province City of Fuzhou Polytechnic
۵۲ Fujian Health College Fujian Province  Polytechnic
۵۳ Huaguang College of Quanzhou Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۵۴ Quanzhou Information College Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۵۵ Xiamen City University Fujian Province  Polytechnic
۵۶ Xiamen Vocational College of Performing Arts Department of Education,
Fujian Province City of Xiamen Polytechnic
۵۷ Ningde Vocational Technical College Fujian Province  Polytechnic
۵۸ Fujian Sports Vocational Education and Technical College Fujian Province  Polytechnic
۵۹ Xiamen Xingcai College Department of Education,
Fujian Province City of Xiamen Polytechnic
۶۰ Fujian International Business and Economics College Fujian Province  Polytechnic
۶۱ Meizhouwan Vocational Technology College Fujian Province City of Meizhou Polytechnic
۶۲ Quanzhou Vocational and Technical College of Economy and Trade Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۶۳ Quanzhou Polytechnic Vocational College Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۶۴ Xiamen Donghai College Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۶۵ Xiamen Nanyang University Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۶۶ Quanzhou Titan Maritime Institute Department of Education,
Fujian Province City of Quanzhou Polytechnic
۶۷ Tianfu Tea College Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۶۸ Lucky Horse College Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۶۹ Wuyishan Vocational College Department of Education,
Fujian Province  Polytechnic
۷۰ Fujian Polytechnic of Information Technology Fujian Province  Polytechnic
۷۱ Xiamen Ocean Vocational College Fujian Province  Polytechnic
۷۲ Fujian Vocational College of Agriculture Fujian Province  Polytechnic
۷۳ Fujian Forestry Vocational Technical College Fujian Province  Polytechnic
۷۴ Fujian Electric Vocational and Technical College Fujian Province  Polytechnic
۷۵ Fujian College of Water Conservancy and Electric Power Fujian Province  Polytechnic

Jiangxi Province – ۷۲ institutions

۱ Nanchang University Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۲ Jiangxi University of Science and Technology Jiangxi Province City of Ganzhou Undergraduate
۳ East China Jiaotong University Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۴ East China University of Technology Jiangxi Province City of Fuzhou Undergraduate
۵ Nanchang Hangkong University Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۶ Jiangxi Agricultural University Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۷ Jiangxi Normal University Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۸ Jiangxi University of Finance and Economics Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۹ Jinggangshan University Jiangxi Province City of Jian Undergraduate
۱۰ Jingdezhen Ceramic Institute Jiangxi Province City of Jingdezhen Undergraduate
۱۱ Nanchang Institute of Technology Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۱۲ Nanchang Institute of Technology Department of Education,
Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۱۳ Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۱۴ Gannan Medical University Jiangxi Province City of Ganzhou Undergraduate
۱۵ Gannan Normal University Jiangxi Province City of Ganzhou Undergraduate
۱۶ Jiangxi Science & Technology Normal University Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۱۷ Shangrao Normal University Jiangxi Province City of Shangrao Undergraduate
۱۸ Jiujiang University Jiangxi Province City of Jiujiang Undergraduate
۱۹ Jiangxi Bluesky University Department of Education,
Jiangxi Province City of Nanchang Undergraduate
۲۰ Yichun University Jiangxi Province City of Yichun Undergraduate
۲۱ Nanchang Teachers College Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۲۲ Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine Jiangxi Province  Polytechnic
۲۳ Jiangxi Public Security College Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۲۴ Xinyu College Jiangxi Province City of Xinyu Polytechnic
۲۵ Jingdezhen Comprehensive College Jiangxi Province City of Jingdezhen Polytechnic
۲۶ Pingxiang College Jiangxi Province City of Pingxiang Polytechnic
۲۷ Jiangxi Care Vocational and Technical College Jiangxi Province  Polytechnic
۲۸ Jiangxi Industrial Vocational Technical College Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۲۹ Jiujiang Vocational University Jiangxi Province City of Jiujiang Polytechnic
۳۰ Jiujiang Vocational and Technical College Jiangxi Province City of Jiujiang Polytechnic
۳۱ Jiangxi Yuzhou Scientific & Technological Institute Department of Education,
Jiangxi Province City of Xinyu Polytechnic
۳۲ Jiangxi Vocational College of Economic Management Jiangxi Province  Polytechnic
۳۳ Jiangxi Vocational Technical College of Construction Jiangxi Province  Polytechnic
۳۴ Fuzhou Vocational and Technical College Jiangxi Province  Polytechnic
۳۵ Jiangxi College of Foreign Studies Jiangxi Province  Polytechnic
۳۶ Jiangxi Dayu Vocational and Technical College Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۳۷ Jiangxi Vocational Technical College of Industry & Trade Jiangxi Province  Polytechnic
۳۸ Jiangxi Environmental Engineering Vocational College Jiangxi Province City of Ganzhou Polytechnic
۳۹ Jiangxi Vocational and Technical College of Information Application Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۴۰ Jiangxi Vocational College of Management Jiangxi Province  Polytechnic
۴۱ Jiangxi Garments College Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۴۲ Jiangxi Journalism and Publication College Jiangxi Province  Polytechnic
۴۳ Jiangxi Applied Engineering Vocational Institute Jiangxi Province  Polytechnic
۴۴ Jiangxi Youth Vocational College Jiangxi Province  Polytechnic
۴۵ Jiangxi City University Department of Education,
Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۴۶ Jiangxi Polytechnic College Jiangxi Province City of Pingxiang Polytechnic
۴۷ Jiangxi Engineering Vocational College Jiangxi Province  Polytechnic
۴۸ Jiangxi Tourism & Commerce College Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۴۹ Jiangxi Ahead Software Vocational College Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۵۰ Jiangxi Justice Police Vocational College Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۵۱ Jiangxi BioTech Vocational College Jiangxi Province  Polytechnic
۵۲ Jiangxi Vocational and Technical College of Metallurgy Jiangxi Province City of Xinyu Polytechnic
۵۳ Jiangxi Technical College of Manufacturing Jiangxi Province  Polytechnic
۵۴ Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۵۵ Jiangxi Ceramic & Art Institute Jiangxi Province City of Jingdezhen Polytechnic
۵۶ Jiangxi Vocational College of Science & Technology Department of Education,
Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۵۷ Yichun Vocational and Technical College Jiangxi Province  Polytechnic
۵۸ Jiangxi Vocational & Technical College of Electricity Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۵۹ Shangrao Vocational and Technical Institute Jiangxi Province  Polytechnic
۶۰ Jiangxi Vocational Academy of Art Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۶۱ Jiangxi Vocational College of Finance & Economics Jiangxi Province City of Jiujiang Polytechnic
۶۲ Jiangxi Vocational College of Applied Technology Jiangxi Province City of Ganzhou Polytechnic
۶۳ Jiangxi Modern Polytechnic College Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۶۴ Yingtan Vocational Technical College Jiangxi Province City of Yingtan Polytechnic
۶۵ Jiangxi Aviation Vocational & Technical College Jiangxi Province  Polytechnic
۶۶ Jiangxi Agriculture Engineering Vocational College Jiangxi Province  Polytechnic
۶۷ Jiangxi Tellhow Animation university Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۶۸ Jiangxi Fenglin Professional College of Foreign Economy & Trade Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۶۹ Jiangxi Solar Energy Technology Institute Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۷۰ Ganxi Science and Technology Institution Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic
۷۱ Jiangxi V&T College of Communications Jiangxi Province City of Nanchang Polytechnic
۷۲ Jiangxi Ganjiang Vocational College Department of Education,
Jiangxi Province  Polytechnic

Shandong Province – ۱۱۴ institutions

۱ Shandong University Ministry of Education City of Jinan Undergraduate
۲ Ocean University of China Ministry of Education City of Qingdao Undergraduate
۳ Qingdao University Shandong Province City of Qingdao Undergraduate
۴ Shandong University of Science and Technology Shandong Province City of Taian Undergraduate
۵ Shandong University of Technology Shandong Province City of Zibo Undergraduate
۶ Liaocheng University Shandong Province City of Liaocheng Undergraduate
۷ Yantai University Shandong Province City of Yantai Undergraduate
۸ Qingdao University of Science and Technology Shandong Province City of Qingdao Undergraduate
۹ Qingdao Technological University Shandong Province City of Qingdao Undergraduate
۱۰ University of Jinan Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۱۱ Shandong Jianzhu University Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۱۲ Shandong Agricultural University Shandong Province City of Taian Undergraduate
۱۳ Qingdao Agricultural University Shandong Province City of Laiyang Undergraduate
۱۴ Shandong University of Traditional Chinese Medicine Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۱۵ Shandong Normal University Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۱۶ Qufu Normal University Shandong Province City of Qufu Undergraduate
۱۷ Ludong University Shandong Province City of Yantai Undergraduate
۱۸ Wanjie Medical College Department of Education,
Shandong Province  Undergraduate
۱۹ Weifang University of Science & Technology Department of Education,
Shandong Province  Undergraduate
۲۰ Shandong Yingcai University Department of Education,
Shandong Province  Undergraduate
۲۱ Shandong Institute of Light Industry Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۲۲ Weifang University Shandong Province City of Weifang Undergraduate
۲۳ Shandong Jiaotong University Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۲۴ Weifang Medical University Shandong Province City of Weifang Undergraduate
۲۵ Taishan Medical University Shandong Province City of Taian Undergraduate
۲۶ Binzhou Medical College Shandong Province City of Binzhou Undergraduate
۲۷ Jining Medical College Shandong Province City of Jining Undergraduate
۲۸ Linyi Normal University Shandong Province City of Linyi Undergraduate
۲۹ Dezhou University Shandong Province City of Dezhou Undergraduate
۳۰ Shandong Economic University Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۳۱ Shandong University of Finance Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۳۲ Shandong Institute of Business and Technology Shandong Province City of Yantai Undergraduate
۳۳ Shandong Police College Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۳۴ Shandong University of Political Science and Law Shandong Province  Undergraduate
۳۵ Shandong Sport University Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۳۶ Shandong University of Arts Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۳۷ Shandong University of Arts & Design Shandong Province City of Jinan Undergraduate
۳۸ Yantai Nanshan University Department of Education,
Shandong Province City of Yantai Undergraduate
۳۹ Qingdao Binhai University Department of Education,
Shandong Province City of Qingdao Undergraduate
۴۰ Binzhou University Shandong Province City of Binzhou Undergraduate
۴۱ Zaozhuang University Shandong Province City of Zaozhuang Undergraduate
۴۲ Jining University Shandong Province City of Jining Undergraduate
۴۳ Heze University Shandong Province City of Heze Undergraduate
۴۴ Taishan University Shandong Province City of Tai’an Undergraduate
۴۵ Shandong College of Traditional Chinese Medicine Shandong Province  Polytechnic
۴۶ Zibo Normal College Shandong Province City of Zibo Polytechnic
۴۷ Shandong College of Electric Power Shandong Province City of Jinan Polytechnic
۴۸ Heze Medical College Shandong Province City of Heze Polytechnic
۴۹ Shandong Medical College Shandong Province City of Linyi Polytechnic
۵۰ Shandong Vocational Animal Science and Veterinary College Shandong Province City of Weifang Polytechnic
۵۱ Qufu Fareast Vocational & Technology College Department of Education,
Shandong Province City of Qufu Polytechnic
۵۲ Rizhao Polytechnic Shandong Province City of Rizhao Polytechnic
۵۳ Shandong Institute of Commerce and Technology Shandong Province City of Jinan Polytechnic
۵۴ Jining Vocational Technology College Shandong Province City of Jining Polytechnic
۵۵ Weihai Vocational College Shandong Province City of Weihai Polytechnic
۵۶ Qingdao Technical College Shandong Province City of Qingdao Polytechnic
۵۷ Laiwu Vocational and Technical College Shandong Province City of Laiwu Polytechnic
۵۸ Liaocheng Vocational and Technical College Shandong Province City of Liaocheng Polytechnic
۵۹ Shandong Labour & Profession Technical College Shandong Province City of Jinan Polytechnic
۶۰ Shandong Foreign Trade Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۶۱ Shandong Vocational College of Judicial Police Shandong Province  Polytechnic
۶۲ Heze Vocational College of Home Economics Shandong Province  Polytechnic
۶۳ Weifang Business Vocational College Department of Education,
Shandong Province City of Weifang Polytechnic
۶۴ Shandong Aluminium Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۶۵ Shandong Huayu Vocational College Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۶۶ Shandong Kaiwen College of Science & Technology Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۶۷ Shandong Transport Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۶۸ Yantai Automobile Engineering Professional College Shandong Province City of Yantai Polytechnic
۶۹ Shandong Vocational College of Economics and Business Shandong Province  Polytechnic
۷۰ Shandong Vocational College of Technology Shandong Province  Polytechnic
۷۱ Qingdao Hotel Management College Shandong Province  Polytechnic
۷۲ Zibo Vocational College of Science & Technology Department of Education,
Shandong Province City of Zibo Polytechnic
۷۳ Shandong Modern Vocational College Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۷۴ Shandong Dawang Vocational College Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۷۵ Binzhou Vocational College Shandong Province City of Binzhou Polytechnic
۷۶ Shandong Fashion College Shandong Province City of Taian Polytechnic
۷۷ Yantai Vocational College Shandong Province City of Yantai Polytechnic
۷۸ Qingdao Huanghai Vocational College Department of Education,
Shandong Province City of Qingdao Polytechnic
۷۹ Qingdao Feiyang Vocational & Technical College Department of Education,
Shandong Province City of Qingdao Polytechnic
۸۰ Dongying Vocational College Shandong Province City of Dongying Polytechnic
۸۱ Technological Vocational College of Dezhou Department of Education,
Shandong Province City of Dezhou Polytechnic
۸۲ Weifang Vocational College Shandong Province City of Weifang Polytechnic
۸۳ Shandong Liming Polytechnic Vocational College (Shandong College of Combined Traditional Chinese and Western Medicine) Department of Education,
Shandong Province City of Jinan Polytechnic
۸۴ Shandong Business Institute Shandong Province  Polytechnic
۸۵ Shandong Vocational College of Science & Technology Shandong Province City of Weifang Polytechnic
۸۶ Shandong College of Information Technology Shandong Province  Polytechnic
۸۷ Shandong Water Polytechnic Shandong Province City of Qufu Polytechnic
۸۸ Shandong Foreign Languages Vocational College Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۸۹ Shandong Xiehe Vocational and Technical College Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۹۰ Zaozhuang Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۹۱ Qingdao Qiushi Vocational and Technical College Department of Education,
Shandong Province City of Qingdao Polytechnic
۹۲ Taishan Polytechnic Shandong Province  Polytechnic
۹۳ Jinan Engineering Vocational Technical College Shandong Province  Polytechnic
۹۴ Jinan Institute of Railway Technology Shandong Province  Polytechnic
۹۵ Shandong Xinglin Vocational College of Science & Technology Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۹۶ Shandong International University Department of Education,
Shandong Province  Polytechnic
۹۷ Yantai Engineering and Technology College Shandong Province  Polytechnic
۹۸ Shandong Drug and Food Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۹۹ Shandong College of Tourism and Hospitality Shandong Province  Polytechnic
۱۰۰ Qingdao Hengxing University Department of Education,
Shandong Province City of Qingdao Polytechnic
۱۰۱ Dezhou Vocational and Technical College Shandong Province  Polytechnic
۱۰۲ Shandong Shengli Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۱۰۳ Zaozhuang Vocational College of Science & Technology Department of Education,
Shandong Province City of Zaozhuang Polytechnic
۱۰۴ Shandong Shenghan Finance and Trade Vocational College Department of Education,
Shandong Province City of Jinan Polytechnic
۱۰۵ Shandong College of Electronic Technology Shandong Province  Polytechnic
۱۰۶ Zibo Vocational Institute Shandong Province  Polytechnic
۱۰۷ Shandong Vocational College of Chemical Industry Shandong Province  Polytechnic
۱۰۸ Shandong Communication & Media College Shandong Province  Polytechnic
۱۰۹ Shandong Urban Construction Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۱۱۰ Qingdao Harbour Vocational and Technical College Shandong Province  Polytechnic
۱۱۱ Shandong Silk Textile Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۱۱۲ Linyi Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۱۱۳ Jinan Vocational College Shandong Province  Polytechnic
۱۱۴ Shandon Vocational College of Industry Shandong Province  Polytechnic

Henan Province – ۸۹ institutions

۱ Zhengzhou University Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۲ Henan University Henan Province City of Kaifeng Undergraduate
۳ Henan University of Science and Technology Henan Province City of Luoyang Undergraduate
۴ Henan Polytechnic University Henan Province City of Jiaozuo Undergraduate
۵ Henan University of Technology Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۶ Henan Agricultural University Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۷ Henan Normal University Henan Province City of Xinxiang Undergraduate
۸ University for Science and Technology Zhengzhou Department of Education,
Henan Province  Undergraduate
۹ Zhengzhou Huaxin College Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۰ North China University of Water Conservancy and Electric Power Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۱ Zhengzhou University of Light Industry Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۲ Henan University of Urban Construction Henan Province City of Pingdingshan Undergraduate
۱۳ Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۴ Zhongyuan University of Technology Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۵ Huanghe S & T College Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۶ Nanyang Institute of Technology Henan Province City of Nanyang Undergraduate
۱۷ Anyang Institute of Technology Henan Province City of Anyang Undergraduate
۱۸ Henan University of Engineering Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۱۹ Luoyang Institute of Science and Technology Henan Province City of Luoyang Undergraduate
۲۰ Henan University of Traditional Chinese Medicine Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۲۱ Xinxiang Medical University Henan Province City of Xinxiang Undergraduate
۲۲ Xinyang Normal University Henan Province City of Xinyang Undergraduate
۲۳ Zhoukou Normal University Henan Province City of Zhoukou Undergraduate
۲۴ Nanyang Normal University Henan Province City of Nanyang Undergraduate
۲۵ Luoyang Normal University Henan Province City of Luoyang Undergraduate
۲۶ Shangqiu Normal University Henan Province City of Shangqiu Undergraduate
۲۷ Anyang Normal University Henan Province City of Anyang Undergraduate
۲۸ Henan University of Finance and Economics Henan Province City of Zhengzhou Undergraduate
۲۹ Huanghuai University Henan Province City of Zhumadian Undergraduate
۳۰ Xinxiang University Henan Province City of Xinxiang Undergraduate
۳۱ Henan Institute of Science and Technology Henan Province City of Xinxiang Undergraduate
۳۲ Xuchang University Henan Province City of Xuchang Undergraduate
۳۳ Pingdingshan University Henan Province City of Pingdingshan Undergraduate
۳۴ Railway Police College Ministry of Public Security City of Zhengzhou Polytechnic
۳۵ Luohe Medical College Henan Province City of Luohe Polytechnic
۳۶ Zhengzhou Electric Power College Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۳۷ Henan Mechanical and Electrical Engineering College Henan Province City of Xinxiang Polytechnic
۳۸ Zhengzhou College of Animal Husbandry Engineering Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۳۹ Xinyang Agricultural College Henan Province City of Xinyang Polytechnic
۴۰ Zhengzhou Shuqing Medical College Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۴۱ Shangqiu Medical College Henan Province City of Shangqiu Polytechnic
۴۲ Nanyang Medical College Henan Province City of Nanyang Polytechnic
۴۳ Jiaozuo Teachers College Henan Province City of Jiaozuo Polytechnic
۴۴ Zhengzhou Teachers College Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۴۵ Henan Business College Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۴۶ Henan College of Finance & Taxation Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۴۷ Henan Public Security Academy Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۴۸ Sanmenxia Polytechnic Henan Province City of Sanmenxia Polytechnic
۴۹ Henan Polytechnic Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۵۰ Zhengzhou Railway Vocational and Technical College
Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۵۱ Yellow River Conservancy Technical Institute Henan Province City of Kaifeng Polytechnic
۵۲ Luohe Vocational Technology College Henan Province City of Luohe Polytechnic
۵۳ Zhongzhou University Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۵۴ Jiaozuo University Henan Province City of Jiaozuo Polytechnic
۵۵ Kaifeng University Henan Province City of Kaifeng Polytechnic
۵۶ Zhengzhou Tourism College Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۵۷ Zhengzhou Vocational College of Economics and Trade Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۵۸ Henan Quality Polytechnic Henan Province  Polytechnic
۵۹ The College of Henan Prosecutorial Profession Henan Province  Polytechnic
۶۰ Henan Technical College of Construction Henan Province  Polytechnic
۶۱ Zhengzhou Technical College Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۶۲ Henan Vocational and Technical College of Communications Henan Province  Polytechnic
۶۳ Xinyang Vocational and Technical College Henan Province City of Xinyang Polytechnic
۶۴ Henan Industry and Trade Vocational College Henan Province  Polytechnic
۶۵ Zhengzhou Vocational College of Industrial Safety Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۶۶ Luohe Vocational College of Food Department of Education,
Henan Province Cit y of Luohe Polytechnic
۶۷ Zhengzhou Electric Power Technology College Department of Education,
Henan Province  Polytechnic
۶۸ Zhengzhou Vocational College of Information Science and Technology Henan Province  Polytechnic
۶۹ Jiyuan Vocational and Technical College Henan Province City of Jiyuan Polytechnic
۷۰ Xinxiang Vocational and Technical College Henan Province City of Xinxiang Polytechnic
۷۱ Zhengzhou Vocational and Technical College of Electronic Information Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۷۲ Henan Vocational College of Agriculture Henan Province  Polytechnic
۷۳ Zhoukou Vocational College of Science and Technology Department of Education,
Henan Province  Polytechnic
۷۴ Anyang Vocational and Technical College Henan Province City of Anyang Polytechnic
۷۵ Zhumadian Vocational and Technical College Henan Province City of Zhumadian Polytechnic
۷۶ Shangqiu Vocational College of Science and Technology Department of Education,
Henan Province City of Shangqiu Polytechnic
۷۷ Yongcheng Vocational College Henan Province City of Yongcheng Polytechnic
۷۸ Zhengzhou Jiaotong University Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۷۹ Songshan Shaolin Wushu Vocational Institute Department of Education,
Henan Province  Polytechnic
۸۰ Brynda Institute of Technology Department of Education,
Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۸۱ Shangqiu Polytechnic Henan Province City of Shangqiu Polytechnic
۸۲ Pingdingshan Vocational and Technical College of Industry Henan Province City of Pingdingshan Polytechnic
۸۳ Xuchang Vocational Technical College Henan Province City of Xuchang Polytechnic
۸۴ Hebi Vocational Technical College Henan Province City of Hebi Polytechnic
۸۵ Puyang Vocational and Technical College Henan Province City of Puyang Polytechnic
۸۶ Zhoukou Vocational and Technical College Henan Province City of Zhoukou Polytechnic
۸۷ Henan Judicial Police Vocational College Henan Province City of Zhengzhou Polytechnic
۸۸ Henan Polytechnic Institute Henan Province City of Nanyang Polytechnic
۸۹ Henan Economy and Trade Vocational College Henan Province  Polytechnic

Hubei Province – ۸۹ institutions

۱ Wuhan University Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۲ Zhongnan University of Economics and Law Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۳ Huazhong University of Science and Technology Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۴ Wuhan University of Technology Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۵ China University of Geosciences Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۶ Huazhong Agricultural University Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۷ Huazhong Normal University Ministry of Education City of Wuhan Undergraduate
۸ South-Central University for Nationalities State Ethnic Affairs Commission City of Wuhan Undergraduate
۹ Hubei University Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۰ Yangtze University Hubei Province City of Jingzhou Undergraduate
۱۱ Jianghan University Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۲ China Three Gorges University Hubei Province City of Yichang Undergraduate
۱۳ Wuhan University of Science and Technology Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۴ Hubei University of Technology Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۵ Wuhan Institute of Technology Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۶ Wuhan University of Science and Engineering Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۷ Jingchu University of Technology Hubei Province City of Shayang Undergraduate
۱۸ Wuhan Polytechnic University Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۱۹ Hubei Automotive Industries Institute Hubei Province City of Shiyan Undergraduate
۲۰ Hubei University of Chinese Medicine Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۲۱ Yunyang Medical College Hubei Province City of Shiyan Undergraduate
۲۲ Hubei Normal University Hubei Province City of Huangshi Undergraduate
۲۳ Huanggang Normal University Hubei Province City of Huanggang Undergraduate
۲۴ Xiaogan University Hubei Province City of Xiaogan Undergraduate
۲۵ Hubei University of Education Hubei Province  Undergraduate
۲۶ Hubei University of Economics Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۲۷ Hubei University of Police Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۲۸ Wuhan Institute of Physical Education Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۲۹ Hubei Institute of Fine Arts Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۳۰ Wuhan Conservatory of Music Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۳۱ Hubei University for Nationalities Hubei Province City of Shien Undergraduate
۳۲ Xianning University Hubei Province City of Xianning Undergraduate
۳۳ Wuhan Bioengineering Institute Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Undergraduate
۳۴ Xiangfan University Hubei Province City of Xiangfan Undergraduate
۳۵ Huangshi Institute of Technology Hubei Province City of Huangshi Undergraduate
۳۶ Hubei College of Chinese Medicine Hubei Province City of Jingzhou Polytechnic
۳۷ Yunyang Teachers’ College Hubei Province City of Danjiangkou Polytechnic
۳۸ Hubei College of Finance and Economics Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۳۹ Wuhan Commercial Service College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۴۰ Shashi Vocational University Hubei Province City of Shashi Polytechnic
۴۱ Enshi Technical College Hubei Province City of Shien Polytechnic
۴۲ Huanggang Polytechnic College Hubei Province City of Huanggang Polytechnic
۴۳ Xiangfan Vocational and Technical College Hubei Province City of Xiangfan Polytechnic
۴۴ Hubei Polytechnic Institute Hubei Province City of Xiaogan Polytechnic
۴۵ Shiyan Technical Institute Hubei Province City of Shiyan Polytechnic
۴۶ Changjiang Professional College Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۴۷ Wuhan Industry Trade Vocational College Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۴۸ Wuhan Institute of Technology Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۴۹ Wuhan Institute of Shipbuilding Technology Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۵۰ Ezhou Polytechnic Hubei Province City of Ezhou Polytechnic
۵۱ Hubei Water Resources Technical College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۵۲ Three Gorges Vocational College of Electric Power Hubei Province  Polytechnic
۵۳ Changjiang Engineering Vocational College Hubei Province  Polytechnic
۵۴ Wuhan Maritime College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۵۵ Wuhan College of Industrial Technology Hubei Province  Polytechnic
۵۶ Wuhan Police Vocation College Hubei Province  Polytechnic
۵۷ Wuhan Railway Vocational College of Technology Hubei Province  Polytechnic
۵۸ Wuhan City Vocational College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۵۹ Hubei Vocational Opening University Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۰ Wuhan Vocational College of Information Transmission Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۱ Wuhan Science and Technology Professional College Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۲ Wuhan Language & Culture Institute Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۳ Xiantao Vocational College Hubei Province City of Xiantao Polytechnic
۶۴ Wuhan College of Foreign Languages and Foreign Affairs Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۵ Xianning Vocational Technical College Hubei Province  Polytechnic
۶۶ Hubei Urban Construction Vocational and Technological College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۷ Wuhan Electric Power Technical College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۶۸ Hubei Three Gorges Vocational and Technical College Hubei Province City of Yichang Polytechnic
۶۹ Hubei Land Resources Vocational College Hubei Province  Polytechnic
۷۰ Jianghan Art Vocational College Hubei Province  Polytechnic
۷۱ Wuhan Social Work Professional College Hubei Province  Polytechnic
۷۲ Hubei Science and Technology College Department of Education,
Hubei Province  Polytechnic
۷۳ Hubei Youth Vocational College Hubei Province  Polytechnic
۷۴ Huanggang College of Science and Technology Department of Education,
Hubei Province  Polytechnic
۷۵ Hubei Ecology Vocational College Hubei Province  Polytechnic
۷۶ Edong Institute of Vocation & Technology Hubei Province  Polytechnic
۷۷ Hubei Finance & Taxation College Hubei Province  Polytechnic
۷۸ Wuhan International Trade University Department of Education,
Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۷۹ Jingzhou Institute of Technology Hubei Province City of Jingzhou Polytechnic
۸۰ Wuhan Technical College of Communications Hubei Province  Polytechnic
۸۱ Hubei Communications Technical College Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۸۲ Wuhan Vocational College of Software and Engineering Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۸۳ Hubei Vocational College of Bio-Technology Hubei Province  Polytechnic
۸۴ Suizhou Vocational & Technical College Hubei Province  Polytechnic
۸۵ Huangshi Polytechnic College Hubei Province  Polytechnic
۸۶ Three-Gorges Tourism Vocational & Technical College Hubei Province  Polytechnic
۸۷ Professional Arts Institute of Hubei Hubei Province  Polytechnic
۸۸ Wuhan Engineering Institute Hubei Province City of Wuhan Polytechnic
۸۹ Hubei Light Industry Technology Institute Hubei Province City of Wuhan Polytechnic

Hunan Province – ۱۰۰ institutions

۱ Central South University Ministry of Education City of Changsha Undergraduate
۲ Hunan University Ministry of Education City of Changsha Undergraduate
۳ Xiangtan University Hunan Province City of Xiangtan Undergraduate
۴ Hunan University of Science and Technology Hunan Province City of Xiangtan Undergraduate
۵ Jishou University Hunan Province City of Jishou Undergraduate
۶ Changsha University of Science & Technology Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۷ University of South China Hunan Province City of Hengyang Undergraduate
۸ Hunan University of Technology Hunan Province City of Zhuzhou Undergraduate
۹ Hunan Agricultural University Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۱۰ Hunan University of Chinese Medicine Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۱۱ Hunan Normal University Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۱۲ Changsha University Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۱۳ Hunan First Normal University Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۱۴ Hunan City University Hunan Province City of Yiyang Undergraduate
۱۵ Hunan Institute of Engineering Hunan Province City of Xiangtan Undergraduate
۱۶ Hunan Institute of Science and Technology Hunan Province City of Yueyang Undergraduate
۱۷ Hunan Institute of Technology Hunan Province City of Hengyang Undergraduate
۱۸ Central South University of Forestry and Technology Hunan Province City of Zhuzhou Undergraduate
۱۹ Changsha Medical University Department of Education,
Hunan Province City of Hengyang Undergraduate
۲۰ Xiangnan University Hunan Province City of Chenzhou Undergraduate
۲۱ Hengyang Normal University Hunan Province City of Hengyang Undergraduate
۲۲ Hunan University of Commerce Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۲۳ Hunan International Economics University Department of Education,
Hunan Province City of Changsha Undergraduate
۲۴ Hunan University of Arts and Science Hunan Province City of Changde Undergraduate
۲۵ Hunan Institute of Humanities, Science and Technology Hunan Province City of Loudi Undergraduate
۲۶ Shaoyang University Hunan Province City of Shaoyang Undergraduate
۲۷ Hunan University of Science and Technology Hunan Province City of Yongzhou Undergraduate
۲۸ Huaihua University Hunan Province City of Huaihua Undergraduate
۲۹ Huaihua Medical College Hunan Province City of Huaihua Polytechnic
۳۰ Hunan Traditional Chinese Medical College Hunan Province  Polytechnic
۳۱ Yiyang Medical College Hunan Province City of Yiyang Polytechnic
۳۲ Shaoyang Medical College Hunan Province City of Shaoyang Polytechnic
۳۳ Zhuzhou Teachers College Hunan Province City of Zhuzhou Polytechnic
۳۴ Changsha Normal College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۳۵ Hunan Tax College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۳۶ Hunan College of Finance and Economics Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۳۷ Hunan Public Security College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۳۸ Changsha Aeronautical Vocational and Technical College General Armaments Department, PLA City of Changsha Polytechnic
۳۹ Yongzhou Vocational-Technical College Hunan Province City of Yongzhou Polytechnic
۴۰ Hunan Women’s Vocational University Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۴۱ Hunan Environment Biological Polytechnic Hunan Province City of Hengyang Polytechnic
۴۲ Hunan College of Information Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۴۳ Changsha Social Work College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۴۴ Hunan Metallurgical Professional Technology College Hunan Province City of Zhuzhou Polytechnic
۴۵ Hunan Mass Media Vocational Technical College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۴۶ Hunan Industry Polytechnic Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۴۷ Hunan Railway Professional Technology College Hunan Province City of Zhuzhou Polytechnic
۴۸ Hunan Engineering Polytechnic Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۴۹ Hunan Urban Construction College Hunan Province  Polytechnic
۵۰ Hunan Urban Professional College Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۵۱ Changsha Vocational College of Environmental Protection Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۵۲ Changsha Vocational and Technical College Hunan Province  Polytechnic
۵۳ Hunan Vocational College of Art Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۵۴ Hunan Biological and Electromechanical Polytechnic Hunan Province  Polytechnic
۵۵ Xiangxi Nationalities Vocational and Technical College Hunan Province  Polytechnic
۵۶ Hunan Sports Vocational College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۵۷ Hengyang Vocational and Technical College of Finance, Economics and Industry Hunan Province  Polytechnic
۵۸ Yiyang Vocational and Technical College Hunan Province City of Yiyang Polytechnic
۵۹ Hunan Tongde Vocational College Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۶۰ Hunan Vocational College for Nationalities Hunan Province  Polytechnic
۶۱ Hunan Electronic Science and Technology Institute Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۶۲ Hunan Modern Logistics Occupation Technical College Hunan Province  Polytechnic
۶۳ Changsha South-China Vocational College Department of Education,
Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۶۴ Changde Vocational Technical College Hunan Province  Polytechnic
۶۵ Yueyang Vocational Technical College Hunan Province  Polytechnic
۶۶ Huaihua Vocational and Technical College Hunan Province  Polytechnic
۶۷ Xiao-Xiang Vocational College Department of Education,
Hunan Province City of Loudi Polytechnic
۶۸ Hunan Chemical Industry Vocation Technology College Hunan Province  Polytechnic
۶۹ Hunan Jiuyi Professional Institute Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۷۰ Hunan Technical College of Communications & Engineering Hunan Province  Polytechnic
۷۱ Hunan Mechanical & Electrical Polytechnic Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۷۲ Changsha Vocational College of Social Security Department of Education,
Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۷۳ Hunan Technical College of Water Resources and Hydroelectric Power Hunan Province  Polytechnic
۷۴ Changsha Electric Power Technology College Hunan Province  Polytechnic
۷۵ Zhuzhou Professional Technology College Hunan Province  Polytechnic
۷۶ Hunan Vocational College for Correctional Police Hunan Province  Polytechnic
۷۷ Hunan Network Engineering Vocational College Hunan Province  Polytechnic
۷۸ Changsha Commerce & Tourism College Hunan Province  Polytechnic
۷۹ Shaoyang Vocational and Technical College Hunan Province  Polytechnic
۸۰ Hunan Foreign Economic Relations & Trade College Hunan Province  Polytechnic
۸۱ Hunan Petrochemical Vocational Technology College Hunan Province  Polytechnic
۸۲ Hunan Vocational College of Commerce Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۸۳ Hunan Communication Polytechnic Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۸۴ Vocational College of Insurance Hunan Province  Polytechnic
۸۵ Loudi Vocational and Technical College Hunan Province City of Loudi Polytechnic
۸۶ Changsha Tel & Tec Vocational College Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۸۷ Xiangtan Vocational and Technical College Hunan Province City of Xiangtan Polytechnic
۸۸ Chenzhou Vocational Technical College Hunan Province City of Chenzhou Polytechnic
۸۹ Hunan Vocational College of Science and Technology Hunan Province City of Changsha Polytechnic
۹۰ Hunan Science and Technology Industrial Vocational and Technical College Hunan Province  Polytechnic
۹۱ Hunan Electrical College of Technology Hunan Province  Polytechnic
۹۲ Zhangjiajie Vocational and Technical College of Aeronautical Engineering Hunan Province City of Zhangjiajie Polytechnic
۹۳ Hunan Vocational College of Foreign Languages Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۹۴ Hunan Arts and Crafts Vocational College Hunan Province  Polytechnic
۹۵ Hunan Vocational Institute of Technology Hunan Province  Polytechnic
۹۶ Hunan Science and Technology Economy Trade Vocation College Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۹۷ Hunan Software Vocational Institute Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۹۸ Hunan Information Science Vocational College Department of Education,
Hunan Province  Polytechnic
۹۹ Hunan Railway College of Science & Technology Hunan Province  Polytechnic
۱۰۰ Hunan Safety Technical Vocational College Hunan Province City of Changsha Polytechnic

Guangdong Province – ۱۰۸ institutions

۱ Sun Yat-Sen University Ministry of Education City of Guangzhou Undergraduate
۲ South China University of Technology Ministry of Education City of Guangzhou Undergraduate
۳ Jinan University Overseas Chinese Affairs Office of the State Council City of Guangzhou Undergraduate
۴ Shantou University Guangdong Province City of Shantou Undergraduate
۵ Shenzhen University Guangdong Province City of Shenzhen Undergraduate
۶ Wuyi University Guangdong Province City of Jiangmen Undergraduate
۷ Guangdong University of Technology Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۸ South China Agricultural University Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۹ Guangdong Ocean University Guangdong Province City of Zhanjiang Undergraduate
۱۰ Guangdong University of Chinese Medicine Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۱۱ Southern Medical University Guangdong Province  Undergraduate
۱۲ South China Normal University Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۱۳ Guangdong University of Foreign Studies Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۱۴ Guangzhou University Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۱۵ Beijing Normal University Hong Kong Baptist University United International College Department of Education,
Guangdong Province  Undergraduate
۱۶ Zhaoqing University Guangdong Province City of Zhaoqing Undergraduate
۱۷ Maoming University Guangdong Province City of Maoming Undergraduate
۱۸ Dongguan University of Technology Guangdong Province City of Dongguan Undergraduate
۱۹ Zhongkai University of Agriculture and Engineering Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۲۰ Guangdong Medical College Guangdong Province City of Zhanjiang Undergraduate
۲۱ Guangzhou Medical College Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۲۲ Guangdong Pharmaceutical University Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۲۳ Huizhou University Guangdong Province City of Huizhou Undergraduate
۲۴ Shaoguan University Guangdong Province City of Shaoguan Undergraduate
۲۵ Zhanjiang Normal University Guangdong Province City of Zhanjiang Undergraduate
۲۶ Jiaying University Guangdong Province City of Meizhou Undergraduate
۲۷ Hanshan Normal University Guangdong Province City of Chaozhou Undergraduate
۲۸ Guangdong University of Finance Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۲۹ Guangdong University of Business Studies Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۰ Guangdong Police College Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۱ Guangdong Sport University Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۲ The Guangzhou Academy of Fine Arts Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۳ Xinghai Conservatory of Music Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۴ Guangdong Polytechnic Normal University Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۵ Guangdong Peizheng College Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۶ Guangdong Baiyun University Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Undergraduate
۳۷ Foshan University Guangdong Province City of Foshan Undergraduate
۳۸ Guangzhou Maritime College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۳۹ Zhaoqing Medical College Guangdong Province City of Zhaoqing Polytechnic
۴۰ Private Hualian University Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۴۱ Nanhua College of Industry and Commerce Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۴۲ Civil Aviation College GZ Ministry of Transport City of Guangzhou Polytechnic
۴۳ Guangdong Food and Drug Vocational College Guangdong Province  Polytechnic
۴۴ Chaoshan College Department of Education,
Guangdong Province City of Jieyang Polytechnic
۴۵ Guangdong Technical College of Water Resources and Electric Engineering Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۴۶ Shenzhen Polytechnic Guangdong Province City of Shenzhen Polytechnic
۴۷ Guangdong Songshan Polytechnic College Guangdong Province City of Shaoguan Polytechnic
۴۸ Shunde Polytechnic Guangdong Province City of Foshan Polytechnic
۴۹ Guangdong Xin’an Polytechnic Department of Education,
Guangdong Province City of Shenzhen Polytechnic
۵۰ Guangdong AIB Polytechnic College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۵۱ Foshan Polytechnic Guangdong Province City of Foshan Polytechnic
۵۲ Guangdong Industry Technical College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۵۳ Guangdong Communication Polytechnic Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۵۴ Guangzhou Panyu Polytechnic Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۵۵ Guangzhou Modern Information Engineering College Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۵۶ Huizhou Economy Profession Technical College Department of Education,
Guangdong Province City of Huizhou Polytechnic
۵۷ Zhuhai City Polytechnic Guangdong Province City of Zhuhai Polytechnic
۵۸ Guangdong Vocational Institute of Public Administration Guangdong Province  Polytechnic
۵۹ Guangdong Vocational and Technical College of Sport Guangdong Province  Polytechnic
۶۰ Guangzhou International Economics College Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۶۱ Guangzhou Vocational & Technical Institute of Industry & Commerce Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۶۲ Guangzhou Sontan Polytechnic College Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۶۳ Zhaoqing Business and Technology College Department of Education,
Guangdong Province City of Zhaoqing Polytechnic
۶۴ Guangdong Polytechnic Institute Guangdong Province  Polytechnic
۶۵ Guangzhou Nanyang College Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۶۶ Guangdong Polytechnic College Guangdong Province  Polytechnic
۶۷ Guangdong Vocational College of Technology & Business Guangdong Province  Polytechnic
۶۸ Guangzhou City Construction College Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۶۹ Guangzhou City Polytechnic Guangdong Province  Polytechnic
۷۰ Guangzhou Pearl-River Vocational College of Technology Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۷۱ South China Business Trade College Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۷۲ Guangdong Institute of Science and Technology Guangdong Province  Polytechnic
۷۳ Guangdong Jidian Polytechnic Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۷۴ Shenzhen Institute of Information Technology Guangdong Province City of Shenzhen Polytechnic
۷۵ Shantou Polytechnic Guangdong Province City of Shantou Polytechnic
۷۶ The Guangdong ATV Professional Academy for Performing Arts Department of Education,
Guangdong Province City of Dongguan Polytechnic
۷۷ Qingyuan Polytechnic Guangdong Province City of Qingyuan Polytechnic
۷۸ Guangzhou Institute of Railway Technology Guangdong Province  Polytechnic
۷۹ Guangdong Justice Police Vocational College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۸۰ Guangzhou Vocational College of Science and Technology Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۸۱ Maoming Vocational Technical College Guangdong Province City of Maoming Polytechnic
۸۲ Zhongshan Polytechnic Guangdong Province  Polytechnic
۸۳ Jiangmen Polytechnic Guangdong Province City of Jiangmen Polytechnic
۸۴ Guangdong College of Industry and Commerce Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۸۵ Zhanjiang Modern Science and Technology University Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۸۶ Guangdong Literature & Art Vocational College Guangdong Province  Polytechnic
۸۷ Guangzhou Sports Training and Technical College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۸۸ Zhongshan Torch Polytechnic Guangdong Province City of Zhongshan Polytechnic
۸۹ Guangzhou Institute of Technology Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۹۰ Guangzhou Huali Science and Technology College Department of Education,
Guangdong Province  Polytechnic
۹۱ Dongguan Nanbo Polytechnic Department of Education,
Guangdong Province City of Dongguan Polytechnic
۹۲ Heyuan Polytechnic Guangdong Province City of Heyuan Polytechnic
۹۳ Guangdong Finance and Economics College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۹۴ Guangdong Teachers College of Foreign Language and Arts Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۹۵ Guangdong Textile Polytechnic Guangdong Province City of Foshan Polytechnic
۹۶ Guangdong Vocational College of Posts and Telecom Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۹۷ Yangjiang Vocational and Technical College Guangdong Province City of Yangjiang Polytechnic
۹۸ Shanwei Vocational and Technical College Guangdong Province City of Shanwei Polytechnic
۹۹ Guangdong Lingnan Institute of Technology Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۱۰۰ Guangdong Women’s Polytechnic College Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۱۰۱ Guangdong Construction Vocational Technology Institute Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۱۰۲ Guangdong Vocational College of Science and Trade Guangdong Province  Polytechnic
۱۰۳ Zhaoqing Science and Technology Polytechnic Department of Education,
Guangdong Province City of Zhaoqing Polytechnic
۱۰۴ Jieyang Vocational & Technical College Guangdong Province City of Jieyang Polytechnic
۱۰۵ Luoding Polytechnic College Guangdong Province City of Luoding Polytechnic
۱۰۶ Guangzhou Kangda Vocational Technical College Department of Education,
Guangdong Province City of Guangzhou Polytechnic
۱۰۷ Zhuhai Art Occupation College Department of Education,
Guangdong Province City of Zhuhai Polytechnic
۱۰۸ Neusoft Institute of Information Technology, Nanhai Department of Education,
Guangdong Province City of Nanhai Polytechnic

Guangxi Zhuang Autonomous Region – ۵۹ institutions

۱ Guangxi University Government of the Autonomous Region City of Nanning Undergraduate
۲ Guilin University of Electronic Technology Government of the Autonomous Region City of Guilin Undergraduate
۳ Guilin University of Technology Government of the Autonomous Region City of Guilin Undergraduate
۴ Guangxi Medical University Government of the Autonomous Region City of Nanning Undergraduate
۵ Guangxi Normal University Government of the Autonomous Region City of Guilin Undergraduate
۶ Guangxi University for Nationalities The Autonomous Region Ethnic Affairs Commission City of Nanning Undergraduate
۷ Guangxi University of Technology Government of the Autonomous Region City of Liuzhou Undergraduate
۸ Guangxi Traditional Chinese Medical University Government of the Autonomous Region City of Nanning Undergraduate
۹ Youjiang Medical University for Nationalities Government of the Autonomous Region City of Baise Undergraduate
۱۰ Guilin Medical University Government of the Autonomous Region City of Guilin Undergraduate
۱۱ Guangxi Teachers Education University Government of the Autonomous Region City of Nanning Undergraduate
۱۲ Guangxi Normal University for Nationalities Government of the Autonomous Region County of Longzhou Undergraduate
۱۳ Yulin Normal University Government of the Autonomous Region City of Yulin Undergraduate
۱۴ Hechi University Government of the Autonomous Region City of Yizhou Undergraduate
۱۵ Guangxi University of Finance and Economics Government of the Autonomous Region City of Nanning Undergraduate
۱۶ Guangxi Arts Institute Government of the Autonomous Region City of Nanning Undergraduate
۱۷ Baise University Government of the Autonomous Region City of Baise Undergraduate
۱۸ Hezhou University Government of the Autonomous Region County of Hexian Undergraduate
۱۹ Qinzhou University Government of the Autonomous Region City of Xinzhou Undergraduate
۲۰ Wuzhou University Government of the Autonomous Region City of Wuzhou Undergraduate
۲۱ Guilin College of Aerospace Technology Government of the Autonomous Region City of Guilin Polytechnic
۲۲ Liuzhou Medical College Government of the Autonomous Region City of Liuzhou Polytechnic
۲۳ Guilin Normal College Government of the Autonomous Region City of Guilin Polytechnic
۲۴ Liuzhou Teachers College Government of the Autonomous Region City of Liuzhou Polytechnic
۲۵ Guangxi Preschool Teachers College Government of the Autonomous Region City of Nanning Polytechnic
۲۶ Guilin Institute of Tourism Government of the Autonomous Region City of Guilin Polytechnic
۲۷ Guangxi Police College Government of the Autonomous Region City of Nanning Polytechnic
۲۸ Guangxi College of Physical Education Government of the Autonomous Region City of Nanning Polytechnic
۲۹ Nanning College for Vocational Technology Government of the Autonomous Region City of Nanning Polytechnic
۳۰ Liuzhou Vocational & Technical College Government of the Autonomous Region City of Liuzhou Polytechnic
۳۱ Guangxi Technological College of Machinery and Electricity Government of the Autonomous Region City of Nanning Polytechnic
۳۲ Guangxi Vocational & Technical College Government of the Autonomous Region City of Nanning Polytechnic
۳۳ Guangxi Vocational and Technical College of Agriculture Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۳۴ Guilin Shanshui Vocational College Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۳۵ Guigang Vocational College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۳۶ Guangxi Vocational and Technical Institute of Industry Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۳۷ Hechi Vocational College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۳۸ Beihai Institute of Art & Design Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۳۹ Beihai Vocational College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۴۰ Wuzhou Vocational College Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۴۱ Liuzhou Railway Vocational Technical College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۴۲ Guangxi Engineering Vocational College Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۴۳ Guangxi Polytechnic of Construction Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۴۴ Guangxi Vocational and Technical College of Technology Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۴۵ Guangxi Environment Engineering Vocational Technical College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۴۶ Guangxi Economics Vocational College Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۴۷ Guangxi Hydraulic and Electric Polytechnic Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۴۸ Guangxi Vocational and Technical College of Communications Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۴۹ Guangxi International Business Vocational College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۵۰ Talent International College Guangxi Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۵۱ Guangxi Electrical Power Institute of Vocational Training Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۵۲ Guangxi Dongfang Foreign Language College Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۵۳ The Performance Occupation College of Guangxi Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۵۴ Guangxi Vocational College of Technology and Business Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۵۵ Guangxi Economics & Trade Polytechnic Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۵۶ Guangxi City College Education Department, Guangxi Autonomous Region  Polytechnic
۵۷ Liuzhou City Vocational College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۵۸ Baise Vocational College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۵۹ Yongjiang University Education Department, Guangxi Autonomous Region City of Nanning Polytechnic

Hainan Province – ۱۶ institutions

۱ Hainan University Hainan Province City of Haikou Undergraduate
۲ Hainan Normal University Hainan Province City of Haikou Undergraduate
۳ Haikou College of Economics Department of Education,
Hainan Province City of Haikou Undergraduate
۴ Hainan Medical College Hainan Province City of Haikou Undergraduate
۵ Qiongzhou University Hainan Province City of Tongshi Undergraduate
۶ Qiongtai Teachers College Hainan Province City of Haikou Polytechnic
۷ Hainan College of Vocation and Technique Hainan Province City of Haikou Polytechnic
۸ Sanya City Vocational College Department of Education,
Hainan Province City of Sanya Polytechnic
۹ Sanya Vocational College of Technology Hainan Province City of Sanya Polytechnic
۱۰ Hainan Institute of Science & Technology Department of Education,
Hainan Province  Polytechnic
۱۱ Hainan Vocational College of Foreign Languages Hainan Province  Polytechnic
۱۲ Hainan Wanhe Information Vocational and Technical College Department of Education,
Hainan Province  Polytechnic
۱۳ Hainan Software Profession Institute Hainan Province  Polytechnic
۱۴ Hainan College of Economics and Business Hainan Province  Polytechnic
۱۵ Hainan Vocational College of Political Science and Law Hainan Province  Polytechnic
۱۶ Sanya Aviation & Tourism College Department of Education,
Hainan Province  Polytechnic

Chongqing Municipality – ۴۳ institutions

۱ Chongqing University Ministry of Education Chongqing Municipality Undergraduate
۲ Southwest University Ministry of Education Chongqing Municipality Undergraduate
۳ Chongqing Jiaotong University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۴ Chongqing University of Posts and Telecommunications Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۵ Chongqing University of Technology Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۶ Chongqing Medical University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۷ Chongqing Normal University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۸ Chongqing Technology and Business University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۹ Southwest University of Political Science & Law Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۰ Chongqing University of Science & Technology Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۱ Yangtze Normal University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۲ Sichuan International Studies University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۳ Sichuan Fine Arts Institute Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۴ Chongqing University of Arts and Sciences Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۵ Chongqing Three Gorges University Chongqing Municipality Chongqing Municipality Undergraduate
۱۶ Chongqing Electric Power College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۱۷ Chongqing Medical And Pharmaceutical College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۱۸ Chongqing Three Gorges Medical College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۱۹ Chongqing Industry Polytechnic College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۲۰ Chongqing College of Electric Engineering Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۲۱ Chongqing Zhengda Software Polytechnic College Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۲۲ Chongqing Electromechanical Vocational Institute Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۲۳ Chongqing Vocational College of Media Chongqing Municipality Education Commission  Polytechnic
۲۴ Chongqing College of Finance and Economics Chongqing Municipality  Polytechnic
۲۵ Chongqing College of Water Resources and Electric Engineering Chongqing Municipality  Polytechnic
۲۶ Chongqing Aerospace College of Vocational Technology Chongqing Municipality  Polytechnic
۲۷ Chongqing Youth Vocational & Technical College Chongqing Municipality  Polytechnic
۲۸ Chongqing Technology and Business Institute Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۲۹ Chongqing Jiangjin Polytechnic College Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۳۰ Chongqing Minsheng Vocational & Technical College Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۳۱ Chongqing Vocational College of Architecture Engineering Chongqing Municipality  Polytechnic
۳۲ Chongqing Industry & Trade Polytechnic Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۳۳ Chongqing Energy College Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۳۴ Chongqing Business Vocational College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۳۵ Chongqing Creation Vocational College Chongqing Municipality Education Commission  Polytechnic
۳۶ Urban Vocational College of Chongqing Chongqing Municipality  Polytechnic
۳۷ Chongqing Vocational Institute of Engineering Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۳۸ Chongqing Real Estate College Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۳۹ Chongqing Information Technology College Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۴۰ Chongqing Hailian University Chongqing Municipality Education Commission Chongqing Municipality Polytechnic
۴۱ Chongqing Police College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۴۲ Chongqing City Management College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic
۴۳ Chongqing Three Gorges Vocational College Chongqing Municipality Chongqing Municipality Polytechnic

Sichuan Province – ۷۹ institutions

۱ Sichuan University Ministry of Education City of Chengdu Undergraduate
۲ Southwest Jiaotong University Ministry of Education City of Chengdu Undergraduate
۳ University of Electronic Science and Technology of China Ministry of Education City of Chengdu Undergraduate
۴ Southwestern University of Finance and Economics Ministry of Education City of Chengdu Undergraduate
۵ Southwest University for Nationalities The State Ethnic Affairs Commission City of Chengdu Undergraduate
۶ Chengdu University of Technology Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۷ Xihua University Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۸ Southwest University of Science and Technology Sichuan Province City of Mianyang Undergraduate
۹ Sichuan Agricultural University Sichuan Province City of Ya’an Undergraduate
۱۰ Chengdu University of Traditional Chinese Medicine Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۱۱ Sichuan Normal University Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۱۲ China West Normal University Sichuan Province City of Nanchong Undergraduate
۱۳ Civil Aviation Flight University of China Ministry of Transport City of Guanghan Undergraduate
۱۴ Southwest Petroleum University Sichuan Province City of Nanchong Undergraduate
۱۵ Sichuan University of Science & Engineering Sichuan Province City of Zigong Undergraduate
۱۶ Chengdu University of Information Technology Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۱۷ Luzhou Medical College Sichuan Province City of Luzhou Undergraduate
۱۸ North Sichuan Medical College Sichuan Province City of Nanchong Undergraduate
۱۹ Chengdu Medical College Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۲۰ Neijiang Normal University Sichuan Province City of Neijiang Undergraduate
۲۱ Sichuan University of Arts and Science Sichuan Province City of Dachuan Undergraduate
۲۲ Leshan Normal University Sichuan Province City of Leshan Undergraduate
۲۳ Sichuan Police College Sichuan Province City of Luzhou Undergraduate
۲۴ Chengdu Sport University Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۲۵ Sichuan Conservatory of Music Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۲۶ Sichuan University for Nationalities Sichuan Province Ganzi Prefecture Undergraduate
۲۷ Mianyang Normal University Sichuan Province City of Mianyang Undergraduate
۲۸ Yibin University Sichuan Province City of Yibin Undergraduate
۲۹ Panzhihua University Sichuan Province City of Panzhihua Undergraduate
۳۰ Xichang College Sichuan Province City of Xichang Undergraduate
۳۱ Chengdu University Sichuan Province City of Chengdu Undergraduate
۳۲ Sichuan Higher Institute of Cuisine Sichuan Province City of Chengdu Polytechnic
۳۳ Chengdu Electromechanical College Sichuan Province City of Chengdu Polytechnic
۳۴ Chengdu Textile College Sichuan Province City of Chengdu Polytechnic
۳۵ Sichuan College of Traditional Chinese Medicine Sichuan Province City of Mianyang Polytechnic
۳۶ Aba Teachers College Sichuan Province County of Wenchuan Polytechnic
۳۷ Sichuan Preschool Teachers College Sichuan Province City of Mianyang Polytechnic
۳۸ Sichuan Tianyi University Department of Education,
Sichuan Province City of Chengdu Polytechnic
۳۹ Chengdu Aeronautic Vocational and Technical College Sichuan Province City of Chengdu Polytechnic
۴۰ Sichuan Professional College of Finance and Economics Sichuan Province  Polytechnic
۴۱ Sichuan Modern Vocational College Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۴۲ Urban Vocational College of Sichuan Department of Education,
Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۴۳ Sichuan Huaxin Modern Vocational College Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۴۴ Neijiang Vocational & Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۴۵ Sichuan Cultural Communication College Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۴۶ Sichuan Jing’an Vocational College Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۴۷ Nanchong Professional Technic College Sichuan Province  Polytechnic
۴۸ Sichuan Water Conservancy Vocational College Sichuan Province  Polytechnic
۴۹ Chengdu Vocational & Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۵۰ Sichuan Management Professional Institute Sichuan Province  Polytechnic
۵۱ Sichuan Business Vocational College Sichuan Province  Polytechnic
۵۲ Sichuan Information Technology College Sichuan Province  Polytechnic
۵۳ Sichuan Judicial and Police Officers Professional College Sichuan Province  Polytechnic
۵۴ Chengdu Neusoft Institute of Information Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۵۵ University for Science & Technology Sichuan Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۵۶ Sichuan Vocational College of Cultural Industry Sichuan Province  Polytechnic
۵۷ Sichuan TOP Vocational Institute of Information Technology Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۵۸ Chengdu Art Professional College Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۵۹ Yibin Vocational and Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۶۰ Chengdu Vocational College of Agricultural Science and Technology Sichuan Province  Polytechnic
۶۱ Sichuan Vocational and Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۶۲ Guangan Vocational and Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۶۳ Leshan Vocational and Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۶۴ Pivot Point College Sichuan Department of Education,
Sichuan Province  Polytechnic
۶۵ Sichuan Electromechanical Institute of Vocation and Technology Sichuan Province  Polytechnic
۶۶ Sichuan Vocational and Technical College of Communications Sichuan Province  Polytechnic
۶۷ Dazhou Vocational and Technical College Sichuan Province City of Dazhou Polytechnic
۶۸ Sichuan College of Architectural Technology Sichuan Province  Polytechnic
۶۹ Sichuan Technology and Business College Sichuan Province  Polytechnic
۷۰ Mianyang Vocational and Technical College Sichuan Province City of Mianyang Polytechnic
۷۱ Sichuan Electric Vocational and Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۷۲ Sichuan Engineering Technical College Sichuan Province  Polytechnic
۷۳ Sichuan College of Chemical Technology Sichuan Province  Polytechnic
۷۴ Yaan Vocational College Sichuan Province  Polytechnic
۷۵ Sichuan Aerospace College of Vocational Technology Sichuan Province  Polytechnic
۷۶ Luzhou Vocational and Technical College Sichuan Province City of Luzhou Polytechnic
۷۷ Sichuan Posts and Telecommunications College Sichuan Province  Polytechnic
۷۸ Meishan Vocational and Technical College Sichuan Province City of Meishan Polytechnic
۷۹ Sichuan Occupation Art College Sichuan Province  Polytechnic

Guizhou Province – ۳۹ institutions

۱ Guizhou University Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۲ Guizhou Normal University Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۳ Guiyang Medical University Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۴ Zunyi Medical College Guizhou Province City of Zunyi Undergraduate
۵ Guiyang College of Traditional Chinese Medicine Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۶ Xingyi Teachers College for Nationalities Guizhou Province Qianxinan Prefecture Undergraduate
۷ Bijie University Guizhou Province City of Bijie Undergraduate
۸ Liupanshui Normal College Guizhou Province City of Liupanshui Undergraduate
۹ Qiannan Normal College for Nationalities Guizhou Province City of Duyun Undergraduate
۱۰ Zunyi Normal College Guizhou Province City of Zunyi Undergraduate
۱۱ Guizhou Normal College Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۱۲ Guizhou College of Finance and Economics Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۱۳ Guizhou University for Nationalities Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۱۴ Tongren University Guizhou Province City of Tongren Undergraduate
۱۵ Kaili University Guizhou Province City of Kaili Undergraduate
۱۶ Anshun University Guizhou Province City of Anshun Undergraduate
۱۷ Guiyang University Guizhou Province City of Guiyang Undergraduate
۱۸ Qiannan Medical College for Nationalities Guizhou Province City of Duyun Polytechnic
۱۹ Zunyi Medical College Guizhou Province City of Zunyi Polytechnic
۲۰ Commercial College of Guizhou Guizhou Province City of Guiyang Polytechnic
۲۱ Guizhou Communications Polytechnic Guizhou Province City of Guiyang Polytechnic
۲۲ Guizhou Police Officer Vocational College Guizhou Province City of Guiyang Polytechnic
۲۳ Guizhou Vocational Technology College of Electronics & Information Guizhou Province City of Kaili Polytechnic
۲۴ Guizhou Space Vocational Technical College Guizhou Province City of Zunyi Polytechnic
۲۵ Guiyang Vocational Technical College Guizhou Province  Polytechnic
۲۶ Vocational and Technical College of Anshun Guizhou Province City of Anshun Polytechnic
۲۷ Bijie Vocational and Technical College Guizhou Province  Polytechnic
۲۸ Zunyi Vocational and Technical College Guizhou Province City of Zunyi Polytechnic
۲۹ Guizhou Yatai Vocational College Department of Education,
Guizhou Province City of Kaili Polytechnic
۳۰ Qiandongnan Vocational and Technical College for Nationalities Guizhou Province City of Kaili Polytechnic
۳۱ Qiannan Vocational and Technical College for Nationalities Guizhou Province City of Duyun Polytechnic
۳۲ Guizhou Vocational and Technical College of Electric Power Guizhou Province City of Guiyang Polytechnic
۳۳ Guizhou Vocational and Technical College of Industry Guizhou Province City of Guiyang Polytechnic
۳۴ Guiyang Vocational College of Nursing Guizhou Province City of Guiyang Polytechnic
۳۵ Guizhou Institute of Light Industry Guizhou Province  Polytechnic
۳۶ Qianxinan National Vocational and Technical College Guizhou Province  Polytechnic
۳۷ Tongren Polytechnic Guizhou Province  Polytechnic
۳۸ Liupanshui Vocational and Technical College Guizhou Province  Polytechnic
۳۹ Guizhou Vocational and Technical College Guizhou Province  Polytechnic

Yunnan Province – ۵۴ institutions

۱ Yunnan University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۲ Kunming University of Science and Technology Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۳ Yunnan Agricultural University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۴ Yunnan Normal University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۵ Yunnan University of Finance and Economics Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۶ Yunnan University of Nationalities Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۷ Southwest Forestry University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۸ Kunming Medical University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۹ Yunnan University of Traditional Chinese Medicine Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۱۰ Qujing Normal College Yunnan Province City of Qujing Undergraduate
۱۱ Chuxiong Normal University Yunnan Province City of Chuxiong Undergraduate
۱۲ Yuxi Normal University Yunnan Province City of Yuxi Undergraduate
۱۳ Honghe University Yunnan Province City of Mengzi Undergraduate
۱۴ Yunnan Police Officer Academy Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۱۵ Yunnan Arts University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۱۶ Kunming University Yunnan Province City of Kunming Undergraduate
۱۷ Dali University Yunnan Province City of Dali Undergraduate
۱۸ Wenshan University Yunnan Province City of Wenshan Undergraduate
۱۹ Baoshan College Yunnan Province City of Baoshan Undergraduate
۲۰ Kunming College of Metallurgy Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۲۱ Yunnan Medical College Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۲۲ Qujing Medical College Yunnan Province Qujing Polytechnic
۲۳ Chuxiong Medical College Yunnan Province Chuxiong Polytechnic
۲۴ Baoshan College of Traditional Chinese Medicine Yunnan Province City of Baoshan Polytechnic
۲۵ Zhaotong Teachers College Yunnan Province City of Zhaotong Polytechnic
۲۶ Simao Teachers College Yunnan Province City of Simao Polytechnic
۲۷ Lijiang Teachers College Yunnan Province City of Lijiang Polytechnic
۲۸ Lincang Teachers’ College Yunnan Province City of Lincang Polytechnic
۲۹ Dehong Teachers Training College Yunnan Province Dehong Polytechnic
۳۰ Yunnan Vocational Institute of Energy Technology Yunnan Province  Polytechnic
۳۱ Yunnan State Land Resources Vocational College Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۳۲ Yunnan Forestry Technological College Yunnan Province  Polytechnic
۳۳ Yunnan Economics Trade and Foreign Affairs College Department of Education,
Province  Polytechnic
۳۴ Yunnan Jiaotong College Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۳۵ Yunnan Institute of Technology & Information Department of Education,
Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۳۶ Kunming Professional College of Arts Department of Education,
Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۳۷ Yunnan Xinxing Vocational College Department of Education,
Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۳۸ Kunming Sailing University Department of Education,
Yunnan Province  Polytechnic
۳۹ Xishuangbanna Vocational and Technical Institute Yunnan Province Xishuangbanna Prefecture Polytechnic
۴۰ Yunnan Vocational College of Mechanical and Electrical Technology Yunnan Province  Polytechnic
۴۱ Yunnan Judicial and Police Officer Vocational College Yunnan Province  Polytechnic
۴۲ Yunnan Vocational College of Tropical Crops Yunnan Province  Polytechnic
۴۳ Yunnan Vocational and Technical College of Tin Industry Yunnan Province  Polytechnic
۴۴ Yunnan Vocational College of Culture & Art Yunnan Province  Polytechnic
۴۵ Yunnan College of Business Management Department of Education,
Yunnan Province  Polytechnic
۴۶ Yunnan Physical Education and Sport Professional College Yunnan Province  Polytechnic
۴۷ Dehong Vocational College Yunnan Province City of Baoshan Polytechnic
۴۸ Yunnan Sanxin Vocational and Technical College Department of Education,
Yunnan Province  Polytechnic
۴۹ Yunnan Agricultural Vocational Technical College Yunnan Province  Polytechnic
۵۰ Kunming Vocational and Technical College of Industry Yunnan Province City of Kunming Polytechnic
۵۱ Yunnan Vocational and Technical College of Industry for National Defence Yunnan Province  Polytechnic
۵۲ Yunnan Einsun Software College Department of Education,
Yunnan Province  Polytechnic
۵۳ Yunnan North America College Department of Education,
Yunnan Province  Polytechnic
۵۴ Yuxi Agriculture Vocation-Technical College Yunnan Province City of Yuxi Polytechnic

Tibet Autonomous Region – ۶ institutions

۱ Tibet University Tibetan Autonomous Region Government City of Lhasa Undergraduate
۲ Tibetan Traditional Medical College Tibetan Autonomous Region Government City of Lhasa Undergraduate
۳ Tibet Nationalities Institute Tibetan Autonomous Region Government City of Xianyang Undergraduate
۴ Lhasa Teachers College Tibetan Autonomous Region City of Lhasa Polytechnic
۵ Tibet Police Academy Tibetan Autonomous Region Government City of Lhasa Polytechnic
۶ Tibet Vocational and Technical College Tibetan Autonomous Region City of Lhasa Polytechnic

Shaanxi Province – ۷۷ institutions

۱ Xi’an Jiaotong University Ministry of Education City of Xi’an Undergraduate
۲ Chang’an University Ministry of Education City of Xi’an Undergraduate
۳ Xidian University Ministry of Education City of Xi’an Undergraduate
۴ Northwest A&F University Ministry of Education City of Yangling Undergraduate
۵ Shaanxi Normal University Ministry of Education City of Xi’an Undergraduate
۶ Northwestern Polytechnical University Ministry of Industry and Information Technology City of Xi’an Undergraduate
۷ Northwest University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۸ Yanan University Shaanxi Province City of Yanan Undergraduate
۹ Xi’an University of Technology Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۰ Xi’an University of Architecture & Technology Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۱ Xi’an University of Science and Technology Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۲ Xi’an Shiyou University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۳ Xi’am Polytechnic University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۴ Xi’an Technological University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۵ Xi’an International Studies University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۶ Northwest University of Politics & Law Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۱۷ Shaanxi University of Science and Technology Shaanxi Province City of Xianyang Undergraduate
۱۸ Xi’an Siyuan University Department of Education,
Shaanxi Province  Undergraduate
۱۹ Shaanxi Institute of International Trade & Commerce Department of Education,
Shaanxi Province  Undergraduate
۲۰ Xi’an University of Posts & Telecommunications Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۲۱ Shaanxi University of Chinese Medicine Shaanxi Province City of Xianyang Undergraduate
۲۲ Xi’an Medical University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۲۳ Shaanxi University of Technology Shaanxi Province City of Hanzhong Undergraduate
۲۴ Weinan Teachers University Shaanxi Province City of Weinan Undergraduate
۲۵ Xianyang Normal University Shaanxi Province City of Xianyang Undergraduate
۲۶ Yulin University Shaanxi Province City of Yulin Undergraduate
۲۷ Baoji University of Arts and Sciences Shaanxi Province City of Baoji Undergraduate
۲۸ Xi’an University of Finance and Economics Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۲۹ Xi’an Physical Education University Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۰ Xi’an Academy of Fine Arts Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۱ Xi’an Conservatory of Music Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۲ Xi’an Peihua University Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۳ Xi’an Fanyi University Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۴ Xi’an University of Arts and Science Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۵ Ankang University Shaanxi Province City of Ankang Undergraduate
۳۶ Shangluo University Shaanxi Province City of Shangzhou Undergraduate
۳۷ Xijing University Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۸ Xi’an Eurasia University Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۳۹ Xi’an International University Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Undergraduate
۴۰ Xi’an Aerotechnical College Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۴۱ Xi’an Electric Power College Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۴۲ Xi’an Medical College Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۴۳ Shaanxi Polytechnic Institute Shaanxi Province City of Xianyang Polytechnic
۴۴ Yangling Vocational & Technical College Shaanxi Province City of Yangling Polytechnic
۴۵ Shaanxi Youth Vocational College Shaanxi Province  Polytechnic
۴۶ Tongchuan Polytechnic Shaanxi Province  Polytechnic
۴۷ Shaanxi Finance and Economics Professional College Shaanxi Province City of Xianyang Polytechnic
۴۸ Shaanxi College of Communication Technology Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۴۹ Shaanxi Energy Institute Shaanxi Province City of Xianyang Polytechnic
۵۰ Shaanxi Vocational & Technical College Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۵۱ Xi’an Aeronautical Polytechnic Institute Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۵۲ Shaanxi Tourism Cook Vocational College Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۵۳ Shaanxi Textile and Garment Institute Shaanxi Province  Polytechnic
۵۴ Shaanxi Electronic Information Institute Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۵۵ Shaanxi Institute of Technology Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۵۶ Xi’an Autotechonology College Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۵۷ Xi’an Institute of Technology and Business Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۵۸ Shaanxi Railway Institute Shaanxi Province  Polytechnic
۵۹ Shaanxi Aviation Professional Technical Institute Shaanxi Province  Polytechnic
۶۰ Baoji Vocational Technology College Shaanxi Province  Polytechnic
۶۱ Xi’an Sanzi Univeristy Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۶۲ Xi’an High-Tech University Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۶۳ Shaanxi Costume & Art College Department of Education,
Shaanxi Province City of Xi’an Polytechnic
۶۴ Shaanxi Police Profession College Shaanxi Province  Polytechnic
۶۵ Xi’an Railway Vocational and Technical Institute Shaanxi Province  Polytechnic
۶۶ Shaanxi Vocational Technology College of Economic Management Shaanxi Province  Polytechnic
۶۷ Shaanxi Vocational College of Electronical Technology Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۶۸ Xi’an Haitang Vocational College Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۶۹ Ankang Vocational and Technical College Shaanxi Province  Polytechnic
۷۰ Xi’an East Asia-Pacific Vocational and Technical College Department of Education,
Shaanxi Province  Polytechnic
۷۱ Xianyang Vocational Technical College Shaanxi Province  Polytechnic
۷۲ Xi’an College of Career and Technology Shaanxi Province  Polytechnic
۷۳ Shangluo Vocational & Technical College Shaanxi Province  Polytechnic
۷۴ Hanzhong Vocational and Technical College Shaanxi Province  Polytechnic
۷۵ Yanan Institute of Technology Shaanxi Province  Polytechnic
۷۶ Weinan Polytechnic College Shaanxi Province  Polytechnic
۷۷ Shaanxi Post and Telecommunication College Shaanxi Province  Polytechnic

Gansu Province – ۳۴ institutions

۱ Lanzhou University Ministry of Education City of Lanzhou Undergraduate
۲ Northwest University for Nationalities The State Commission of Ethnic Affairs City of Lanzhou Undergraduate
۳ Lanzhou University of Technology Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۴ Lanzhou Jiaotong University Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۵ Gansu Agricultural University Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۶ Northwest Normal University Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۷ Gansu College of Traditional Chinese Medicine Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۸ Longdong University Gansu Province City of Xifeng Undergraduate
۹ Gansu Normal University for Nationalities Gansu Province Gannan Autonomous Prefecture Undergraduate
۱۰ Tianshui Normal University Gansu Province City of Tianshui Undergraduate
۱۱ Lanzhou University of Finance and Economics Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۱۲ Gansu Institute of Political Science and Law Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۱۳ Hexi University Gansu Province City of Zhangye Undergraduate
۱۴ Lanzhou City College Gansu Province City of Lanzhou Undergraduate
۱۵ Lanzhou Polytechnical College Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۱۶ Pingliang Medical College Gansu Province City of Pingliang Polytechnic
۱۷ Zhangye Medical College Gansu Province City of Zhangye Polytechnic
۱۸ Longnan Teachers College Gansu Province County of Chengxian Polytechnic
۱۹ Dingxi Teachers College Gansu Province City of Dingxi Polytechnic
۲۰ Gansu Lianhe University Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۲۱ Lanzhou Petrochemical College of Vocational Technology Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۲۲ Gansu Agriculture Technology College Gansu Province  Polytechnic
۲۳ Gansu Forestry Technological College Gansu Province City of Tianshui Polytechnic
۲۴ Gansu Construction Vocational Technical College Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۲۵ Gansu Vocational Police College Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۲۶ Gansu Communications Technical College Gansu Province  Polytechnic
۲۷ Jiuquan Vocational and Technical College Gansu Province City of Jiuquan Polytechnic
۲۸ Lanzhou Foreign Languages Vocational College Department of Education,
Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۲۹ Lanzhou Voc-Tech College Gansu Province City of Lanzhou Polytechnic
۳۰ Gansu Industry Polytechnic College Gansu Province City of Tianshui Polytechnic
۳۱ Gansu Polytechnic College of Animal Husbandry & Engineering Gansu Province  Polytechnic
۳۲ Wuwei Occupational College Gansu Province  Polytechnic
۳۳ Lanzhou Resources & Environment Voc-Tech College Gansu Province  Polytechnic
۳۴ Gansu Iron and Steel Vocational Technical College Gansu Province  Polytechnic

Qinghai Province – ۸ institutions

۱ Qinghai University Qinghai Province City of Xining Undergraduate
۲ Qinghai Normal University Qinghai Province City of Xining Undergraduate
۳ Qinghai University for Nationalities Qinghai Province City of Xining Undergraduate
۴ Qinghai Vocational and Technical Institute of Animal Husbandry and Vet Qinghai Province City of Xining Polytechnic
۵ Qinghai Health Vocational Technical College Qinghai Province City of Xining Polytechnic
۶ Qinghai Architectural Vocational and Technical College Qinghai Province City of Xining Polytechnic
۷ Qinghai Communications Technical College Qinghai Province City of Xining Polytechnic
۸ Qinghai Vocational College of Police Officers Qinghai Province City of Xining Polytechnic

Ningxia Hui Autonomous Region – ۱۳ institutions

۱ The North University For Ethnics The State Ethnic Affairs Commission City of Yinchuan Undergraduate
۲ Ningxia University Government of the Autonomous Region City of Yinchuan Undergraduate
۳ Ningxia Institute of Science and Technology Department of Education, Ningxi Autonomous Region City of Shizuishan Undergraduate
۴ Ningxia Medical University Government of the Autonomous Region City of Yinchuan Undergraduate
۵ Ningxia Teachers University Government of the Autonomous Region City of Guyuan Undergraduate
۶ Ningxia National Vocational & Technical College Governmetn of the Autonomous Region City of Wuzhong Polytechnic
۷ Ningxia Vocational Technical College of Industry and Commerce Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۸ Ningxia Polytechnic Government of the Autonomous Region City of Yinchuan Polytechnic
۹ Yinchuan University
(Yinchuan Vocational College of Science and Technology) Department of Education, Ningxi Autonomous Region City of Yinchuan Polytechnic
۱۰ Ningxia Industrial Vocational College Government of the Autonomous Region City of Yinchuan Polytechnic
۱۱ Ningxia Construction Vocational and Technical College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۱۲ Ningxia Vocational College of Judicial Police Officers Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۱۳ Ningxia Vocational and Technical College of Finance and Economics Government of the Autonomous Region  Polytechnic

Xinjiang Uyghur Autonomous Region – ۳۲ institutions

۱ Xinjiang University Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Undergraduate
۲ Shihezi University Xinjiang Production and Construction Corps City of Shihezi Undergraduate
۳ Xinjiang Agricultural University Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Undergraduate
۴ Tarim University Xinjiang Production and Construction Corps City of Alar Undergraduate
۵ Xinjiang Medical University Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Undergraduate
۶ Xinjiang Normal University Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Undergraduate
۷ Xinjiang University of Finance and Economics Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Undergraduate
۸ Kashgar Teachers College Government of the Autonomous Region City of Kashgar Undergraduate
۹ Ili Teachers College Government of the Autonomous Region City of Yining Undergraduate
۱۰ Xinjiang Art College Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Undergraduate
۱۱ Changji College Government of the Autonomous Region City of Changji Undergraduate
۱۲ Xinjiang Polytechnic College Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Polytechnic
۱۳ Xinjiang Uygur Medical Junior College Government of the Autonomous Region City of Hetian Polytechnic
۱۴ Hotan Teachers College Government of the Autonomous Region City of Hetian Polytechnic
۱۵ The Sergeant College attached to Xinjiang Corps Xinjiang Production and Construction Corps Urumqi Municipality Polytechnic
۱۶ Xinjiang Police Officers’ Academy Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Polytechnic
۱۷ Urumqi Vocational University Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Polytechnic
۱۸ Xinjiang Vocational and Technical College of Mechanical and Electrical Engineering Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Polytechnic
۱۹ Xinjiang Vocational and Technical College of Light Industry Government of the Autonomous Region Urumqi Municipality Polytechnic
۲۰ Karamay Vocational and Technical College Government of the Autonomous Region City of Karamay Polytechnic
۲۱ Xinjiang Agricultural Vocational and Technical College Government of the Autonomous Region City of Changji Polytechnic
۲۲ Ili Vocational and Technical College Government of the Autonomous Region City of Yining Polytechnic
۲۳ Xinjiang Shihezi Vocational and Technical College Xinjiang Production and Construction Corps  Polytechnic
۲۴ Xinjiang Vocational and Technical College of Communications Xinjiang Autonomous Region  Polytechnic
۲۵ Xinjiang Modern Professional Technology College Department of Education, the Autonomous Region Government  Polytechnic
۲۶ Xinjiang Tianshan Vocational and Technical College Department of Education, the Autonomous Region Government  Polytechnic
۲۷ Akesu Vocational and Technical College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۲۸ Bayinguoleng Vocational and Technical College Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۲۹ Xinjiang Vocational University Government of the Autonomous Region  Polytechnic
۳۰ Changji Occupation Technical College Government of the Autonomous Region City of Changji Polytechnic
۳۱ Xinjiang Vocational and Technical College of Energy Department of Education,
Xinjiang Uyghur Autonomous Region  Polytechnic
۳۲ Xinjiang Technical College of Building Government of the Autonomous Region  Polytechnic

دیدگاه ها بسته شده اند.